Dňa 20.5.2022 sa uskutoční Školenie audítorov v zmysle požiadaviek normy EN ISO 19011: 2018. Aplikácia požiadaviek normy pre výkon auditov systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle noriem EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015 a ISO 45001: 2018.

PREDMET

■ normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
■ požiadavky na interný audit podľa ISO 19011
■ riešenie prípadových štúdií
■ návšteva vybranej spoločnosti, praktická ukážka

MIESTO
A TERMÍN

■ sídlo spoločnosti ACB s.r.o., Na Vinohrady
1798/12, 911 05 Trenčín - Zlatovce, alebo pri
väčšom počte záujemcov v sídle Vašej spoločnosti
■ termín uveďte v prihláške a my sa Vám prispôsobíme

Vložte prosím názov Vašej organizácie.
Uveďte prosím sídlo Vašej organizácie
Zadajte meno kontaktnej osoby
Uveďte prosím správne číslo telefónneho kontaktu.
E-mailová adresa chýba, alebo má neplatný tvar!
Zadajte požadovaný termín školenia
Zadajte orientačný počet osôb
Nevybrali ste si predmet školenia