Subjekt
Prevádzka
Norma
ZAPLETAL Rastislav,
R-TRANS
913 04 Kostolná - Záriečie 95
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych
služieb Čadca
M. R. Štefánika č. 2533
022 01 Čadca - Žiarec
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie sociálnych služieb.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ZENIT, spol. s r. o.
Tiskařská 8/620
108 01 Praha 10
AQAP 2130
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2008
Zahraniční obchod s vojenským materiálem a leteckou technikou.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ZEPELIN, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7061
911 01 Trenčín
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Návrh, vývoj a výroba plachiet, stanov, prístreškov, výroba textilných nafukovacích predmetov, výroba veľkoplošnej tlače, reklamná a propagačná činnosť, montáž a predaj detských ihrísk.