ZAPLETAL Rastislav, R-TRANS
913 04 Kostolná - Záriečie 95
Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca
M. R. Štefánika č. 2533
022 01 Čadca - Žiarec
Poskytovanie sociálnych služieb.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
ZENIT, spol. s r. o.
Tiskařská 8/620
108 01 Praha 10
Zahraniční obchod s vojenským materiálem a leteckou technikou.
AQAP 2130

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2008

ZEPELIN, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7061
911 01 Trenčín
Návrh, vývoj a výroba plachiet, stanov, prístreškov, výroba textilných nafukovacích predmetov, výroba veľkoplošnej tlače, reklamná a propagačná činnosť, montáž a predaj detských ihrísk.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti