Subjekt
Prevádzka
Norma
Platnosť a predmet certifikácie