Subjekt
Prevádzka
Norma
XML Team, s. r. o.
Kamenárska 7
821 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie a tvorba softvéru.