Subjekt
Prevádzka
Norma
VAZO, s. r. o.
Slnečná 1105
908 41 Šaštín Stráže
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Kovoobrábanie a zámočníctvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
VEL SECURITY, s. r. o.
Hlavná 9
952 02 Vráble
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Subjekt
Prevádzka
Norma
VK-STROJ s. r. o.
Sverepec 320
017 01 Pov. Bystrica
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba, dodávky, montáž a povrchové úpravy strojárskych produktov, zváranie, CNC obrábanie plechu laserom, vysekávaním a ohraňovaním.
Subjekt
Prevádzka
Norma
VLERIK, s. r. o.
Bratislavská 422
911 05 Trenčín
ISO 9001
AQAP 2110
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba multimediálnych výukových systémov, prezentačných materiálov a vizualizácie, výroba technickej a výučbovej dokumentácie najmä v oblasti letectva a vojenskej techniky, servisná činnosť týkajúca sa lietadiel L-39 C, ZO, ZA, V, MS, obchodná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
VO SK, a. s.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Služby verejného obstarávania, elektronické aukcie.
Subjekt
Prevádzka
Norma
VOMET, spol. s r. o.
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Predaj a poradenská činnosť pre oblasť priemyselných sít, triedenia a filtrácie.
Subjekt
Prevádzka
Norma
VOPOS – TERM, s. r. o.
Olbrachtova 1
984 01 Lučenec
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2009
Vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb, vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov, zemné práce s použitím mechanizmov, montáž, oprava a údržba plynových zariadení.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Výrobné družstvo DOLINA
956 37 Malé Hoste 206
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie