Subjekt
Prevádzka
Norma
UNIONSTAV-CZ, s. r. o.
Jablunkovská čp. 94
739 61 Třinec - Lyžbice
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, agenturní činnost.
Subjekt
Prevádzka
Norma
UNISTAV NB s. r. o.
Hrádza 6
968 01 Nová Baňa
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, komplexná rekonštrukcia a zatepľovanie bytových domov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
URBÁNEK - mäso - lahôdky,
spol. s r. o.
Nám. sv. Anny 15
911 01 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2014
Rozrábka mäsa a výroba mäsových výrobkov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
UROLÓGIA, s. r. o.
Kollárova 17A
036 01 Martin
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore urológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
UTair Europe, s. r. o.
Žilinská cesta 597/81
921 01 Piešťany
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Vykonávanie leteckých prác, údržba výrobkov uvedených v prílohe povolenia Leteckého úradu SR č. L - 3 - 045 / SK, vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu alebo pošty, prevádzkovanie leteckej školy v rozsahu platných osvedčení.