Subjekt
Prevádzka
Norma
TECHNOLÓGIE Slovensko,
s. r. o.
Mikoviniho 11
917 08 Trnava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2013
Výrobná a obchodná činnosť v oblasti technológií pre výrobu a prepravu stavebných látok v kameňo-priemysle a v ďalších priemyselných odvetviach.
Subjekt
Prevádzka
Norma
TEMAGAL, s. r. o.
Ľ. Štúra 1
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Povrchová úprava kovov (galvanizácia) - zinkovanie, cínovanie, fosfátovanie, anodická oxidácia, chromátovanie hliníka, morenie a pasivácia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
T E M P O, spol. s r. o.
Bratislavská 4051/40
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Činnosť agentúry dočasného zamestnávania, komplexné poskytovanie personálnych služieb, sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, dočasné prideľovanie zamestnancov (personal leasing).
Subjekt
Prevádzka
Norma
TENZA Slovakia, spol. s r. o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
ISO 9001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Predaj a montáž potrubných systémov, predaj a montáž domových odovzdávacích staníc, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
Subjekt
Prevádzka
Norma
TN – service, s. r. o.
913 06 Trenč. Bohuslavice 235
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Čistiace a upratovacie práce.
Subjekt
Prevádzka
Norma
TRIALS, s. r. o.
Nám. A. Hlinku 25/30
017 01 Pov. Bystrica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Montáž, oprava, údržba a projektovanie vyhradených elektrických zariadení – súčasti katodických ochrán, dodávky a distribúcia komponentov, materiálov a špeciálnych chemikálií pre letecký, strojársky, chemický, petrochemický a plynárenský priemysel.
Subjekt
Prevádzka
Norma
T.S.K., spol. s r. o.
A. Bernoláka 176/2
972 47 Osľany
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2010
Spracovanie mäsa - rozrábka.
Subjekt
Prevádzka
Norma
TURČANOVÁ Zuzana, MUDr.
Pod Hájom 1288/16
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2009
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Tempeq s. r. o.
Ivánska  cesta 30B
821 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Servis a údržba chladiarenských a klimatizačných zariadení, obchodná činnosť.