Certifying Authority ACB - Copyright © 2005-2018 All Rights Reserved - CO ACB / acbtn.sk
KONTAKTY
ŠKOLENIA O NORMÁCH MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
PREDMET
- normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- požiadavky na interný audit podľa ISO 19011
- riešenie prípadových štúdií                                  
- návšteva vybranej spoločnosti, praktická ukážka
TERMÍN

MIESTO
- uveďte v prihláške a my sa Vám prispôsobíme
- sídlo spoločnosti ACB s.r.o., Na Vinohrady
  1798/12, 911 05 Trenčín - Zlatovce, alebo pri
  väčšom počte záujemcov v sídle Vašej spoločnosti
Predmet školenia:
Organizácia:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Tel./mob.:
E-mailová adresa:
Približný termín:
Počet osôb:
Poznámka:
ACB, s.r.o.
Na Vinohrady 1798/12
911 05 TRENCÍN - ZLATOVCE
Tel.: 032 65 26 423
e-mail: acbtn@mail.t-com.sk
Riaditeľ CO ACB
0903 401 964
riaditel@acbtn.sk
Obchodný manažér
0911 800 423
obchod@acbtn.sk
Manažér certifikácií
0911 781 818
certifikacie@acbtn.sk