ŠKOLENIA O NORMÁCH MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
PREDMET
- normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- požiadavky na interný audit podľa ISO 19011
- riešenie prípadových štúdií                                  
- návšteva vybranej spoločnosti, praktická ukážka
TERMÍN

MIESTO
- uveďte v prihláške a my sa Vám prispôsobíme
- sídlo spoločnosti ACB s.r.o., Na Vinohrady
  1798/12, 911 05 Trenčín - Zlatovce, alebo pri
  väčšom počte záujemcov v sídle Vašej spoločnosti
Predmet školenia:
Organizácia:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Tel./mob.:
E-mailová adresa:
Približný termín:
Počet osôb:
Poznámka:
Copyright © 2005-2017 All Rights Reserved - Certifying Authority ACB - acbtn.sk  *  Designed by rddca@centrum.sk