ŠKOLENIA O NORMÁCH MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV

Školenie o novej norme STN ISO 45001: 2019 sa bude konať dňa 13.3.2020 v Trenčíne. Pre viac informácií kontaktujte obchod@acbtn.sk

PREDMET

■ normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001)
■ požiadavky na interný audit podľa ISO 19011
■ riešenie prípadových štúdií
■ návšteva vybranej spoločnosti, praktická ukážka

MIESTO
A TERMÍN

■ sídlo spoločnosti ACB s.r.o., Na Vinohrady
1798/12, 911 05 Trenčín - Zlatovce, alebo pri
väčšom počte záujemcov v sídle Vašej spoločnosti
■ termín uveďte v prihláške a my sa Vám prispôsobíme

Vložte prosím názov Vašej organizácie.
Uveďte prosím sídlo Vašej organizácie.
Zadajte meno kontaktnej osoby.
Uveďte prosím správne číslo telefónneho kontaktu.
E-mailová adresa chýba, alebo má neplatný tvar!
Zadajte približný termín školenia.
Zadajte orientačný počet osôb
Nevybrali ste si predmet školenia.