Subjekt
Prevádzka
Norma
S.M.S., spol. s r. o.
Pionierska 423
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Nákup, predaj, riadenie prepravy a manipulácia s výrobkami obranného priemyslu v zmysle platnej legislatívy.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SALVE SLOVAKIA, s. r. o.
Pri kríži 16
841 02 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Realizácia stavieb a ich zmien.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SBS DMT TRENČÍN,
spol. s. r. o.
Zlatovská cesta 22
911 05 Trenčín
ISO 9001
AQAP 2130
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Subjekt
Prevádzka
Norma
SEDASPORT, s. r. o.
Staromyjavská 1031/14
907 01 Myjava
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2015
Výroba a montáž sedadiel a tribún pre športoviská, posluchárne a kultúrne zariadenia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SEL pro, s. r. o.
Pestovateľská 4
821 04 Bratislava 2
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Maloobchod a veľkoobchod s lietadlami, vrtuľníkmi, civilnou leteckou technikou, náhradnými dielmi a výrobkami pre zabezpečenie prevádzky a údržby leteckej techniky s výnimkou vojenskej techniky, poskytovanie dopravných služieb pre leteckých prevádzkovateľov a letecké údržbové organizácie.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SELOS, s. r. o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05 Trenčín
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Platnosť a predmet certifikácie
Predaj, servis, opravy a služby v oblasti magnetických výrobkov a kovoobrábacích strojov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SEPROT – SERVIS, s. r. o.
T. Vansovej 1045/54
020 00 Púchov
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2009
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SEVOTECH, s. r. o.
916 38 Beckov 72
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Oprava elektrických strojov a prístrojov, ošetrovanie, údržba, opravy a montáž špeciálnej spojovacej techniky.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SIA - Security Industry
Authority s. r. o.
Šustekova 49
851 03 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Strážna služba podľa § 3 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti), pult centrálnej ochrany.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SILUETTE, s. r. o.
023 14 Skalité 601
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Inžinierske činnosti pre stavby a realizácia stavieb.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SIXING, spol. s r. o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Pov. Bystrica
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2010
Príprava výroby, dodávky, montáž a povrchové úpravy strojárskych produktov, vnútroštátna, medzinárodná doprava a zasielateľstvo, výroba a spracovanie mäsa.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Slovenské kameňolomy
o. z. Hradište s. r. o.
Východná 2338/21
911 08 Trenčín
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2019
Výroba drveného kameniva.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SLOV - ITAL, spol. s r. o.
Farma Hrúšťov
951 17 Cabaj - Čápor
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2013
Spracovanie bravčových čriev a výroba tuku.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SLUKA Maroš,
Cestná doprava
930 41 Kvetoslavov 414
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2017
Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SMALTOVNA Mišík, s. r. o.
Bratislavská 25
905 51 Holíč
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Smaltovanie, práškovanie kovových výrobkov, výroba smaltovaných tabúľ, výroba zvislého dopravného značenia, výroba plastových tabuliek, výroba samolepiek, výroba hliníkových tabuliek, výroba fotoluminiscenčných tabuliek a značenia, výroba dopravných značiek.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Smaltovna Mišík Hodonín s. r. o.
Anenská 3744/2
695 01 Hodonín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Smaltovanie, práškovanie kovových výrobkov, výroba smaltovaných tabúľ, výroba zvislého dopravného značenia, výroba plastových tabuliek, výroba samolepiek, výroba hliníkových tabuliek, výroba fotoluminiscenčných tabuliek a značenia, výroba dopravných značiek.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SMALTOVŇA, s. r. o.
Bratislavská 25
905 51 Holíč
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Smaltovanie, práškovanie kovových výrobkov, výroba smaltovaných tabúľ, výroba zvislého dopravného značenia, výroba plastových tabuliek, výroba samolepiek, výroba hliníkových tabuliek, výroba fotoluminiscenčných tabuliek a značenia, výroba dopravných značiek.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SOMSEDÍK Alojz,
SKWAY
Polom 1104
029 01 Námestovo
ISO 9001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Subjekt
Prevádzka
Norma
SPECTRE, a. s.
Kapucínska 7
811 03 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2016
Subjekt
Prevádzka
Norma
SPECTRUM, a. s.
Nám. sv. Anny 15
911 01 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie

Príjem, výroba, spracovanie, skladovanie a distribúcia minerálnych olejov a mazív v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu.
Subjekt
Prevádzka
Norma
STAMOL, s. r. o.
Ul. kpt. J. Nálepku 1657/131
934 01 Levice
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, príprava a uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
Subjekt
Prevádzka
Norma
STARMAR, s. r. o.
Kpt. Uhra, areál SAM
907 01 Myjava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2012
Kovoobrábanie a výroba rotačných dielcov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
STOMGYN, s. r. o.
Kmeťkova 17
949 01 Nitra
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore gynekológia, pôrodníctvo a stomatológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
STUCKDEKOR Weber s. r. o.
908 72 Závod 1049
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2018
Nákladná cestná doprava, výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu, stavebná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SUPRATEK, s. r. o.
Coburgova 84
917 48 Trnava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Kovoobrábanie.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SVAMAN, spol. s r. o.
Brezovská 18
907 01 Myjava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba mäsa a mäsových výrobkov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SWT logistics s. r. o.
Majerská cesta 14549/100A
974 01 Banská Bystrica
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Stavebná činnosť, ochrana betónových, oceľových konštrukcií, sanácie, reprofilácie, hydroizolácie, čistiace práce, nákladná cestná doprava.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SYNAK Igor,
SYNCHEM
951 43 Jelšovce 359
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2017
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov – dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Š & L stav, s. r. o.
Smrekova 8/31
053 11 Smižany
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Stavebná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ŠINSKÁ Eva, MUDr.
Pauleho 1
971 01 Prievidza
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2009
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada ZOBOR, n. o.
Kláštorná 134
949 88 Nitra
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Ústavná a ambulantná zdravotná starostlivosť, činnosti diagnosticko-liečebného komplementu, lekárenská starostlivosť a súvisiace podporné procesy v rámci predmetu činnosti.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ŠTEFANOVIČOVÁ Jana, MUDr.
Šustekova 2
852 16 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2008
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore klinická imunológia, alergológia a vnútorné lekárstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
SANY STAV, s. r. o.
Volgogradská 13
080 01 Prešov
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Platnosť a predmet certifikácie
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.