S.M.S., spol. s r. o.
Pionierska 423
018 41 Dubnica n. V.
Nákup, predaj, riadenie prepravy a manipulácia s výrobkami obranného priemyslu v zmysle platnej legislatívy.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

Š & L stav, s. r. o.
Smrekova 8/31
053 11 Smižany
Stavebná činnosť.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

SALVE SLOVAKIA, s. r. o.
Pri kríži 16
841 02 Bratislava
Realizácia stavieb a ich zmien.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
SANY STAV, s. r. o.
Volgogradská 13
080 01 Prešov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

V platnosti

SBS DMT TRENČÍN, spol. s. r. o.
Zlatovská cesta 22
911 05 Trenčín
Vykonávanie strážnej služby, ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, prevádzkovanie technických služieb a prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému, vypracúvanie plánu ochrany a spracovanie finančných hotovostí.
ISO 9001
AQAP 2130

- - -

Skončená platnosť certifikácie
SEDASPORT, s. r. o.
Staromyjavská 1031/14
907 01 Myjava
Výroba a montáž sedadiel a tribún pre športoviská, posluchárne a kultúrne zariadenia.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2015
SEL pro, s. r. o.
Pestovateľská 4
821 04 Bratislava 2
Maloobchod a veľkoobchod s lietadlami, vrtuľníkmi, civilnou leteckou technikou, náhradnými dielmi a výrobkami pre zabezpečenie prevádzky a údržby leteckej techniky s výnimkou vojenskej techniky, poskytovanie dopravných služieb pre leteckých prevádzkovateľov a letecké údržbové organizácie.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

SELOS, s. r. o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05 Trenčín
Predaj, servis, opravy a služby v oblasti magnetických výrobkov a kovoobrábacích strojov.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

SEPROT – SERVIS, s. r. o.
T. Vansovej 1045/54
020 00 Púchov
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2009
SEVOTECH, s. r. o.
916 38 Beckov 72
Oprava elektrických strojov a prístrojov, ošetrovanie, údržba, opravy a montáž špeciálnej spojovacej techniky.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

SIA - Security Industry Authority s. r. o.
Šustekova 49
851 03 Bratislava
Strážna služba podľa § 3 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti), pult centrálnej ochrany.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

SILUETTE, s. r. o.
023 14 Skalité 601
Inžinierske činnosti pre stavby a realizácia stavieb.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

ŠINSKÁ Eva, MUDr.
Pauleho 1
971 01 Prievidza
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2009
SIXING, spol. s r. o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Pov. Bystrica
Príprava výroby, dodávky, montáž a povrchové úpravy strojárskych produktov, vnútroštátna, medzinárodná doprava a zasielateľstvo, výroba a spracovanie mäsa.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2010
SLOV - ITAL, spol. s r. o.
Farma Hrúšťov
951 17 Cabaj - Čápor
Spracovanie bravčových čriev a výroba tuku.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2013

Slovenské kameňolomy o. z. Hradište s. r. o.
Východná 2338/21
911 08 Trenčín
Výroba drveného kameniva.

- - -

ISO 14001

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2019
SLUKA Maroš, Cestná doprava
930 41 Kvetoslavov 414
Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2017
SMALTOVNA Mišík, s. r. o.
Bratislavská 25
905 51 Holíč
Smaltovanie, práškovanie kovových výrobkov, výroba smaltovaných tabúľ, výroba zvislého dopravného značenia, výroba plastových tabuliek, výroba samolepiek, výroba hliníkových tabuliek, výroba fotoluminiscenčných tabuliek a značenia, výroba dopravných značiek.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

SMALTOVNA Mišík Hodonín s. r. o.
Anenská 3744/2
695 01 Hodonín
Smaltovanie, práškovanie kovových výrobkov, výroba smaltovaných tabúľ, výroba zvislého dopravného značenia, výroba plastových tabuliek, výroba samolepiek, výroba hliníkových tabuliek, výroba fotoluminiscenčných tabuliek a značenia, výroba dopravných značiek.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

SMALTOVNA, s. r. o.
Bratislavská 25
905 51 Holíč
Smaltovanie, práškovanie kovových výrobkov, výroba smaltovaných tabúľ, výroba zvislého dopravného značenia, výroba plastových tabuliek, výroba samolepiek, výroba hliníkových tabuliek, výroba fotoluminiscenčných tabuliek a značenia, výroba dopravných značiek.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
SOMSEDÍK Alojz, SKWAY
Polom 1104
029 01 Námestovo
Projektovanie, výroba, montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, predaj elektroinštalačného materiálu, realizácia a dodávka stavebných prác.
ISO 9001

- - -

OHSAS 18001
Skončená platnosť certifikácie
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada ZOBOR, n. o.
Kláštorná 134
949 88 Nitra
Ústavná a ambulantná zdravotná starostlivosť, činnosti diagnosticko-liečebného komplementu, lekárenská starostlivosť a súvisiace podporné procesy v rámci predmetu činnosti.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

SPECTRE, a. s.
Kapucínska 7
811 03 Bratislava
Návrh, tvorba, predaj, implementácia, poradenstvo, školenia a servis v oblasti informačných a komunikačných systémov, prevádzkovanie informačných a komunikačných systémov, návrh, tvorba, predaj, implementácia elektronického obsahu, návrh, tvorba, predaj, implementácia, poradenstvo v oblasti elektronickej výmeny dát medzi aplikáciami a elektronického publikovania.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2016
SPECTRUM, a. s.
Nám. sv. Anny 15
911 01 Trenčín
Príjem, výroba, spracovanie, skladovanie a distribúcia minerálnych olejov a mazív v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
STAMOL, s. r. o.
Ul. kpt. J. Nálepku 1657/131
934 01 Levice
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, príprava a uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

STARMAR, s. r. o.
Kpt. Uhra, areál SAM
907 01 Myjava
Kovoobrábanie a výroba rotačných dielcov.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2012
Stavo-dom SK s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
V platnosti
ŠTEFANOVIČOVÁ Jana, MUDr.
Šustekova 2
852 16 Bratislava
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore klinická imunológia, alergológia a vnútorné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2008
STOMGYN, s. r. o.
Kmeťkova 17
949 01 Nitra
Poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore gynekológia, pôrodníctvo a stomatológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
STUCKDEKOR Weber s. r. o.
908 72 Závod 1049
Nákladná cestná doprava, výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu, stavebná činnosť.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2018
SUPRATEK, s. r. o.
Coburgova 72
917 02 Trnava
Kovoobrábanie.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

SVAMAN, spol. s r. o.
Brezovská 18
907 01 Myjava
Výroba mäsa a mäsových výrobkov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

SWT logistics s. r. o.
Majerská cesta 14549/100A
974 01 Banská Bystrica
Stavebná činnosť, ochrana betónových, oceľových konštrukcií, sanácie, reprofilácie, hydroizolácie, čistiace práce, nákladná cestná doprava.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Skončená platnosť certifikácie
SYNAK Igor, SYNCHEM
951 43 Jelšovce 359
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov – dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2017