Subjekt
Prevádzka
Norma
RADAFLEX, s. r. o.
Coburgova 84/7334
917 00 Trnava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba samolepiacich etikiet, hliníkových viečok a fólií.
Subjekt
Prevádzka
Norma
REaMOS, spol. s r. o.
Nábrežná 1212
024 01 Kysucké N. M.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2009
Vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, demolácie a zemné práce, práce so strojovými mechanizmami, inžinierska činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Re-Do, s.r.o.
Cesta k nemocnici 39B
974 01 Banská Bystrica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Obchodná a sprostredkovateľská činnosť, výroba jednoduchých výrobkov z kovu.
Subjekt
Prevádzka
Norma
REZZ s. r. o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Obchodná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
RGD, a. s.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2017
Prípravné práce k realizácii stavby; uskutočňovanie stavieb a ich zmien, čistenie kanalizačných systémov, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Rian Normalie s.r.o.
Východná 7160/9B
911 08 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Obchodná činnosť, predaj normovaných a špeciálnych dielov pre strojársky priemysel.
Subjekt
Prevádzka
Norma
roads & work s. r. o.
Mierová 4220/22C
920 01 Hlohovec
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné a dokončovacie stavebné práce a výkon činnosti stavebného dozoru.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ROEL, s. r. o.
Bratislavská 439
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba, montáž, servis a opravy elektrických zariadení a rozvodov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
RS Trade, s. r. o.
Jána Martáka 5229/22
036 08 Martin
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2014
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, obchodná činnosť v stavebníctve, v strojárstve a v oblasti oceľových konštrukcií, inžinierske činnosti.
Subjekt
Prevádzka
Norma
R-TRANS Slovakia s. r. o.
Zlatovská 1904
(Skanska)
911 05 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava.
Subjekt
Prevádzka
Norma
RWCS-Systems s. r. o.
916 24 Horná Streda 413
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2013
Rework, triedenie, meranie, analýzy, kontroly, sorting, baliace činnosti, manipulácia s tovarom pre automobilový a elektrotechnický priemysel.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ROLUS s. r. o.
Vápenná 7
821 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu.