AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ A CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Certifikačný orgán ACB pôsobí v rámci spoločnosti ACB, s.r.o., založenej dňa 3.12.2004 so sídlom v Trenčíne a zapísanej
do obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne dňa 3.12.2004, oddiel Sro, vložka 15180/R.
Hlavným predmetom činnosti Certifikačného orgánu ACB je poskytovanie komplexných služieb v oblasti certifikácií
manažérskych systémov ako akreditovanej činnosti.

V rámci neakreditovanej činnosti spoločnosť ACB, s.r.o. poskytuje služby v oblasti organizovania školení, kurzov,
seminárov, ekonomické a technické poradenstvo v organizačných, technických a ekonomických oblastiach (analýza a
meranie práce, pracovných miest a výkonov a zlepšovanie procesov).
KONTAKTY
Certifying Authority ACB - Copyright © 2005-2018 All Rights Reserved - CO ACB / acbtn.sk
KONTAKTY