Subjekt
Prevádzka
Norma
PALUGA Helena,
HEPA-SERVIS
Vyšnokubínska 203/171
027 01 Vyšný Kubín
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Čistiace a upratovacie práce.
Subjekt
Prevádzka
Norma
P.A.P. Service, spol. s r. o.
Budovateľská 63
080 01 Prešov
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Strážna služba, detektívna služba, odborná príprava a poradenstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PAP-PEX Slovakia, s. r. o.
B. Němcovej 4089
955 01 Topoľčany
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Veľkoobchod s papierom, kancelárskymi potrebami a obalovými materiálmi.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PE & TE, s. r. o.
Bratislavská 439/18
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie poradenstva a odbornej výpomoci pre spoločnosti v oblasti automobilového priemyslu.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PEMAT Slovakia, s. r. o.
Nemčice, Hlohovská 344
955 01 Topoľčany
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba, montáž, servis a oprava garážových a automatických brán.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PERFORA spol. s r. o.
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Predaj a poradenstvo v oblasti perforovaných materiálov, podlahových roštov a hutného materiálu.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PETRA +, spol. s r. o.
Račianska 146
831 54 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Montáž, oprava a servis kúrenia, vody, plynu a elektrických zariadení, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PLUS Academia n. o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2015
Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt formou organizovania, zabezpečovania a realizácie seminárov, kurzov, besied a ďalších služieb zameraných na výchovu a vzdelávanie cudzích jazykov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PLUS Academia spol. s r. o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PLUSIM, spol. s r. o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Služby v oblasti sťahovania, vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy, skladovania tovarov a manipulácia s tovarom v sklade.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PODHÁJ ZDRAVIE, s. r. o.
J. Goliana 38
036 01 Martin
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PODJAVORINSKÉ
VÝROBNÉ DRUŽSTVO
Stará Turá
Husitská cesta 247/4
916 01 Stará Turá
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba kovových výrobkov a samolepiek.
Subjekt
Prevádzka
Norma
POLYTECHNIKA,
spol. s r. o.
Popelova 561/39
Brněnské Ivanovice
620 00 Brno
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Laserové a mikropulzní navařování, poradenská činnost v oblasti strojírenství, leštění a lapování nástrojů, obchodní činnost.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PR Clinic s. r. o.
Miletičova 23
821 08 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Komunikačné poradenstvo, propagačné a marketingové služby, prieskum verejnej mienky, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PRAKTIK - NZZ, s. r. o.
Mudroňova 10
036 01 Martin
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo a pracovné lekárstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PREFREZ, spol. s r. o.
Komenského 667/13
956 18 Bošany
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Kovoobrábanie.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PRESNÁ, s. r. o.
Nádražná 33/G
909 01 Skalica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Kovoobrábanie, zámočníctvo, zušľachťovanie a povrchová úprava kovov, stavba strojov s mechanickým pohonom, výroba rozvádzačov, obchodné činnosti, poradenská a reklamná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Profi-NETWORK
Slovakia, a. s.
Bratislavská 117/48
911 05 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Realizácie optických vedení, inžinierske stavby - líniové vedenie a rozvody, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, realizácia a uskutočňovanie stavieb a ich zmien, montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PROGRESS TRADING,
spol. s r. o.
Koprivnická 9/A
842 02 Bratislava
ISO 9001
AQAP 2110
Platnosť a predmet certifikácie
Nákup, predaj a opravy náhradných dielov pre leteckú techniku.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PS METAL, s. r. o.
Pri bytúnku 1586
908 41Šaštín Stráže
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2014
Kovoobrábanie, nástrojárstvo a zámočníctvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
PSYCHOMEDIC, s. r. o.
Prostějovská 31
080 01 Prešov
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore psychiatria.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Puro Creative, s. r. o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Reklamná a propagačná činnosť, dizajn a zhotovovanie webových stránok, portálov a aplikácií a činnosti s tým súvisiace.