PALUGA Helena, HEPA-SERVIS
Vyšnokubínska 203/171
027 01 Vyšný Kubín
Čistiace a upratovacie práce.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

P.A.P. Service, spol. s r. o.
Budovateľská 63
080 01 Prešov
Strážna služba, detektívna služba, odborná príprava a poradenstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

PAP-PEX Slovakia, s. r. o.
B. Němcovej 4089
955 01 Topoľčany
Veľkoobchod s papierom, kancelárskymi potrebami a obalovými materiálmi.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

PE & TE, s. r. o.
Bratislavská 439/18
018 41 Dubnica n. V.
Poskytovanie poradenstva a odbornej výpomoci pre spoločnosti v oblasti automobilového priemyslu.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
PEMAT Slovakia, s. r. o.
Nemčice, Hlohovská 344
955 01 Topoľčany
Výroba, montáž, servis a oprava garážových a automatických brán.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

PERFORA spol. s r. o.
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
Predaj a poradenstvo v oblasti perforovaných materiálov, podlahových roštov a hutného materiálu.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

PETRA +, spol. s r. o.
Račianska 146
831 54 Bratislava
Montáž, oprava a servis kúrenia, vody, plynu a elektrických zariadení, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

PLUS Academia n. o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt formou organizovania, zabezpečovania a realizácie seminárov, kurzov, besied a ďalších služieb zameraných na výchovu a vzdelávanie cudzích jazykov.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2015
PLUS Academia spol. s r. o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
Vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

PLUSIM, spol. s r. o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
Služby v oblasti sťahovania, vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy, skladovania tovarov a manipulácia s tovarom v sklade.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

PODHÁJ ZDRAVIE, s. r. o.
J. Goliana 38
036 01 Martin
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
PODJAVORINSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO Stará Turá
Husitská cesta 247/4
916 01 Stará Turá
Výroba kovových výrobkov a samolepiek.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

POLYTECHNIKA, spol. s r. o.
Popelova 561/39
Brněnské Ivanovice
620 00 Brno
Laserové a mikropulzní navařování, poradenská činnost v oblasti strojírenství, leštění a lapování nástrojů, obchodní činnost.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

PR Clinic s. r. o.
Miletičova 23
821 08 Bratislava
Komunikačné poradenstvo, propagačné a marketingové služby, prieskum verejnej mienky, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie

PRAKTIK - NZZ, s. r. o.
Mudroňova 10
036 01 Martin
Poskytovanie všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo a pracovné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
PREFREZ, spol. s r. o.
Komenského 667/13
956 18 Bošany
Kovoobrábanie.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

PRESNÁ, s. r. o.
Nádražná 33/G
909 01 Skalica
Kovoobrábanie, zámočníctvo, zušľachťovanie a povrchová úprava kovov, stavba strojov s mechanickým pohonom, výroba rozvádzačov, obchodné činnosti, poradenská a reklamná činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

Profi-NETWORK Slovakia, a. s.
Bratislavská 117/48
911 05 Trenčín
Realizácie optických vedení, inžinierske stavby - líniové vedenie a rozvody, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, realizácia a uskutočňovanie stavieb a ich zmien, montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
PROGRESS TRADING, spol. s r. o.
Koprivnická 9/A
842 02 Bratislava
Nákup, predaj a opravy náhradných dielov pre leteckú techniku.
ISO 9001
AQAP 2110

- - -

V platnosti

PS METAL, s. r. o.
Pri bytúnku 1586
908 41Šaštín Stráže
Kovoobrábanie, nástrojárstvo a zámočníctvo.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2014
PSYCHOMEDIC, s. r. o.
Prostějovská 31
080 01 Prešov
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore psychiatria.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

Puro Creative, s. r. o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Reklamná a propagačná činnosť, dizajn a zhotovovanie webových stránok, portálov a aplikácií a činnosti s tým súvisiace.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti