O.K.S. Metallverarbeitung und Handel, GmbH.
Baden-Airpark B109
77836 Rheinmünster
Germany
Kovoobrábanie a obchod.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
O.K.S. Precision Machining, s. r. o.
Robotnícka ul. 2163
017 01 Pov. Bystrica
Výroba, údržba a oprava zariadení letiskovej pozemnej zabezpečovacej techniky, presná strojárska výroba a obchod.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

V platnosti

O.K.S., spol. s r. o.
Kollárova 286/11
911 01 Trenčín
Obchodná činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

ODES, s. r. o.
Partizánska 65
957 01 Bánovce n. B.
Stavebná činnosť, kladenie samonivelačných a epoxidových podláh, kladenie betónových podláh a hydroizolácie.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

Odlesan SK s. r. o.
Mlynská 377
956 07 Veľké Ripňany
Strojárska výroba a servis kovoobrábacích strojov.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

ON – GYA Prešov, s. r. o.
Sládkovičova 38
080 01 Prešov
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore klinická onkológia, onkogynekológia a rádiológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2009
ORÁLKOVÁ Darina, MUDr.
Pod Hájom 1288/16
018 41 Dubnica n. V.
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2008
ORVEX MT spol. s r. o.
038 04 Bystrička 233
Obchodná činnosť s lesnou technikou a príslušenstvom, údržba a servis lesnej techniky.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

ORYM, spol. s r. o.
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
Výroba, dodávka, montáž a servis bezpečnostných, informačných a telekomunikačných systémov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti