Z HISTÓRIE VZNIKU MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE ISO
V anglickom jazyku International Organization for Standardization - medzinárodná organizácia pre normalizáciu. Zakladatelia organizácie rozhodli o krátkom názve "ISO" odvodením z Gréckeho "isos" = zhodný, rovnať sa, vyrovnať sa (dosiahnuť rovnakú úroveň). ISO je mimovládna organizácia so sídlom v Ženeve. Usmerňuje a koordinuje normalizačnú a štandardizačnú technickú činnosť v medzinárodnom rozsahu. Je najväčším svetovým združením národných normalizačných organizácií (163 krajín) a zaoberá sa tvorbou medzinárodných noriem ISO a iných dokumentov vo všetkých oblastiach normalizácie - www.iso.org. ISO je premostením medzi súkromným a verejným sektorom. Poskytuje a zabezpečuje riešenia pre dosiahnutie zhody v požiadavkách podnikania a širokých potrieb verejnosti. Je aj poradným orgánom UNESCO, ECOSOC, FAO, IAEA, ICAO...

EN ISO 9001: 2015
EN ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
Certifying Authority ACB - Copyright © 2005-2018 All Rights Reserved - CO ACB / acbtn.sk
KONTAKTY