Subjekt
Prevádzka
Norma
NAD - RESS Senica, a. s.
Železničná 329/21
905 01 Senica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Vnútroštátna a medzinárodná doprava, zásobovanie a zasielateľstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Nemček SONES spol. s r. o.
Bulharská 4
917 01 Trnava
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Predaj, servis a opravy vysokozdvižných vozíkov a manipulačnej techniky.
Subjekt
Prevádzka
Norma
NEMOCNICA HANDLOVÁ
- 2. súkromná nemocnica,
s. r. o.
SNP 26
972 51 Handlová
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, jednodňová zdravotná starostlivosť, ústavná zdravotná starostlivosť, ústavná pohotovostná služba a lekárenská starostlivosť v nemocničnej lekárni.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Nemocnica s poliklinikou
ILAVA, n. o.
Štúrova 3
019 01 Ilava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2009
Poskytovanie ambulantnej starostlivosti a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti.
Subjekt
Prevádzka
Norma
NeoTec Martin, s. r. o.
Brezová 13
036 01 Martin
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Obchodná činnosť pre šijaciu a rezaciu techniku, montáž a servis daných zariadení.
Subjekt
Prevádzka
Norma
NEPHRO, s. r. o.
Hontianska cesta č. 49
936 01 Šahy
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach - dialyzačné stredisko a ambulancia v odbore nefrológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
NEUBU, s. r. o.
Letná 1
080 01 Prešov
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2017
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore neurológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
NEUROAMBULANCIA,
spol. s r. o.
Matice slovenskej 2A
080 01 Prešov
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v špecializovanej ambulancii v odbore neurológia a stacionár.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Neurologická ambulancia
Trenčín, s. r. o.
Partizánska 3731
911 01 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore neurológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
NOVIA plus, s. r. o.
Cesta k nemocnici 23
974 01  Banská Bystrica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2017
Zdravotnícka starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore rádiológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
NextGen, s. r. o.
Andreja Hlinku 1
022 01 Čadca
ISO 9001
ISO 45001
Platnosť a predmet certifikácie
Elektrická a mechanická inštalácia, vývoj softvéru a uvádzanie liniek do výroby.