NAD - RESS Senica, a. s.
Železničná 329/21
905 01 Senica
Vnútroštátna a medzinárodná doprava, zásobovanie a zasielateľstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

Nemček SONES spol. s r. o.
Bulharská 4
917 01 Trnava
Predaj, servis a opravy vysokozdvižných vozíkov a manipulačnej techniky.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. súkromná nemocnica, s. r. o.
SNP 26
972 51 Handlová
Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, jednodňová zdravotná starostlivosť, ústavná zdravotná starostlivosť, ústavná pohotovostná služba a lekárenská starostlivosť v nemocničnej lekárni.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
Nemocnica s poliklinikou ILAVA, n. o.
Štúrova 3
019 01 Ilava
Poskytovanie ambulantnej starostlivosti a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2009
NeoTec Martin, s. r. o.
Brezová 13
036 01 Martin
Obchodná činnosť pre šijaciu a rezaciu techniku, montáž a servis daných zariadení.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

NEPHRO, s. r. o.
Hontianska cesta č. 49
936 01 Šahy
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach - dialyzačné stredisko a ambulancia v odbore nefrológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
NEUBU, s. r. o.
Letná 1
080 01 Prešov
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore neurológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2017
NEUROAMBULANCIA, spol. s r. o.
Matice slovenskej 2A
080 01 Prešov
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v špecializovanej ambulancii v odbore neurológia a stacionár.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

Neurologická ambulancia Trenčín, s. r. o.
Partizánska 3731
911 01 Trenčín
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore neurológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
NOVIA plus, s. r. o.
Cesta k nemocnici 23
974 01  Banská Bystrica
Zdravotnícka starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore rádiológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2017
NextGen, s. r. o.
Andreja Hlinku 1
022 01 Čadca
Elektrická a mechanická inštalácia, vývoj softvéru a uvádzanie liniek do výroby.
ISO 9001

- - -

ISO 45001

V platnosti