MAĽA Jaroslav, BB-špeciál
Majerská cesta 14549/100A
974 01 Banská Bystrica
Stavebná činnosť, ochrana betónových, oceľových konštrukcií, sanácie, reprofilácie, hydroizolácie, čistiace práce.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2016
MANAGER SERVICE, s. r. o.
Hodžova 13
010 01 Žilina
Developerská činnosť, inžinierska činnosť, dozorovanie stavieb.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2009
MARLIS, s. r. o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2012
MARTIKÁŇ Anton, Ing. Strojárenská výroba
018 02 Dolná Mariková 7
Výroba dentálnych implantátov a príslušného náradia.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
Martinské centrum imunológie, s. r. o.
Mudroňova 12
036 01 Martin
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická imunológia a alergológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2019
MAZALÁN Pavol, MUDr.
Šustekova 2
852 16 Bratislava
Poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore vnútorné lekárstvo a geriatria.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2009
MCL, s. r. o.
Kpt. Uhra, areál SAM
907 01 Myjava
Kovoobrábanie a výroba rotačných dielcov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

MEDBAJ, s. r. o.
Nemocničná 1944/10
026 01 Dolný Kubín
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore neurológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
MEDIK - PRAKTIK, s. r. o.
P. Mudroňa 494/2
036 01 Martin
Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
MEDITRINE s. r. o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

MERIOT, s. r. o.
Areál Dvor PD Košeca
018 64 Košeca
Kovoobrábanie, obchodné činnosti.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2016
Mesto NOVÁ DUBNICA
Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica
Výkon mestskej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2013
Mestská poliklinika DUBNICA, m. p. o.
Pod Hájom 1288/16
018 41 Dubnica n. V.
Poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
MINÁR Štefan, ŠIPS
Rázusová 32
953 01 Zlaté Moravce
Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení a líniových sietí, drobné stavebné práce, demolačné a zemné práce.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2017
MK – COMERCIAL, s. r. o.
Rovňanská 398/58
020 61 Lednické Rovne
Dodávka, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových, elektrických zariadení vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

MOBILab s. r. o.
Romanova 44
951 02 Bratislava
Poradenstvo a skúšanie otvorových výplní a závesných stien na stavbe, ich testovanie, meranie, odborné posúdenia, analýzy a kontroly. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

MODERNÝ BYT s. r. o.
Galvaniho 16/B
821 04 Bratislava
Stavebná a obchodná činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

MOJMED - NZZ, s. r. o.
P. Mudroňa 16, PKL III
036 01 Martin
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
MORAVA CONSTRUCT, s. r. o.
Priemyselná zóna 527
031 04 Liptovský Mikuláš
Vykonávanie prípravných prác k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien a dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2010
MRÁČKOVÁ Zora, MUDr.
Pauleho 1
971 01 Prievidza
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2010
MRMUS Milan, Ing. MaR-ELZAB
Kysucká cesta 5A
010 01 Žilina
Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov, upratovacie a čistiace práce.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Zrušená certifikácia v roku 2020

Mesto POVAŽSKÁ BYSTRICA
Centrum 2/3
017 13 Pov. Bystrica
Výkon mestskej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

M-TECHNOLOGY s. r. o.
Priemyselná 9055/11
907 01 Myjava
Kovoobrábanie a výroba rotačných dielcov.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

MTB TRANSPORT s. r. o.
Barčianska 64
040 17 Košice - Barca
Preprava a špedícia.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

MUDr. MASÁR Peter, s. r. o.
Fedinova 9
851 01 Bratislava
Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia v odbore vnútorné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
MV.CNC, s. r. o.
Gromova 339/9
907 01 Myjava
Kovoobrábanie a výroba rotačných dielcov.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti