Subjekt
Prevádzka
Norma
LACNEA Slovakia, s. r. o.
Nám. sv. Anny 15
911 01 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Rozrábka mäsa a výroba mäsových výrobkov, obchodná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
LAURENČÍK Milan,
METALČÍK
Kameničany 167
018 54 Slávnica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba armatúr a kovoobrábanie.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Legum Alloys s. r. o.
Dialničná 5C
903 01 Senec
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Veľkoobchod s hutným materiálom.
Subjekt
Prevádzka
Norma
LeNS, spol. s r. o.
Sibírska 5
831 02 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Dodávka, inštalácia a servis výpočtovej techniky a iných zariadení IT.
Subjekt
Prevádzka
Norma
LINDE Material Handling
Slovenská republika s. r. o.
Nozdrkovce 1798
911 04 Trenčín
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Predaj, servis, prenájom, opravy a údržba vysokozdvižných vozíkov a manipulačnej techniky, výchova a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
LITA, s. r. o.
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba kovových konštrukcií, kovoobrábanie, zámočnícke a zváračské práce.
Subjekt
Prevádzka
Norma
LOTAIR CZ s. r. o.
Libušina 161
391 65 Bechyně
Česká republika
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zahraniční obchod s vojenským materiálem, nákup a prodej vojenské a civilní letecké techniky, jejich částí, součástí, náhradních dílů, provádění asistenčních a odborných expertních služeb.
Subjekt
Prevádzka
Norma
LANAX s. r. o.
Raketová 3
040 12 Košice I
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.