LACNEA Slovakia, s. r. o.
Nám. sv. Anny 15
911 01 Trenčín
Rozrábka mäsa a výroba mäsových výrobkov, obchodná činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

LANAX s. r. o.
Raketová 3
040 12 Košice I
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

LAURENČÍK Milan, METALČÍK
Kameničany 167
018 54 Slávnica
Výroba armatúr a kovoobrábanie.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
Legum Alloys s. r. o.
Dialničná 5C
903 01 Senec
Veľkoobchod s hutným materiálom.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

LeNS, spol. s r. o.
Sibírska 5
831 02 Bratislava
Dodávka, inštalácia a servis výpočtovej techniky a iných zariadení IT.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

LINDE Material Handling Slovenská republika s. r. o.
Nozdrkovce 1798
911 04 Trenčín
Predaj, servis, prenájom, opravy a údržba vysokozdvižných vozíkov a manipulačnej techniky, výchova a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

LITA, s. r. o.
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom
Výroba kovových konštrukcií, kovoobrábanie, zámočnícke a zváračské práce.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
LOTAIR CZ s. r. o.
Libušina 161
391 65 Bechyně
Česká republika
Zahraniční obchod s vojenským materiálem, nákup a prodej vojenské a civilní letecké techniky, jejich částí, součástí, náhradních dílů, provádění asistenčních a odborných expertních služeb.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti