FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 36 340 278
DIČ / IČ DPH: 2021910836 / SK2021910836
BANKA: SLSP, č. ú: 0273389293 / 0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK20 0900 0000 0002 7338 9293
KONTAKTNÝ FORMULÁR
Aktualizácia stránok: 29.11.2018
Optimalizované pre monitory s rozlíšením min. 1280
Počet návštevníkov stránok: 42428
Vaša správa:
Váš e-mail:

Certifying Authority ACB - Copyright © 2005-2018 All Rights Reserved - CO ACB / acbtn.sk
KONTAKTY