Subjekt
Prevádzka
Norma
KALIAREŇ, s. r. o.
Robotnícka 2120
017 01 Pov. Bystrica
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KARLÍK Vladimír, Ing.
Nádražná 33/G
909 01 Skalica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Kovoobrábanie, zámočníctvo, zušľachťovanie a povrchová úprava kovov, stavba strojov s mechanickým pohonom, výroba rozvádzačov, obchodné činnosti, poradenská a reklamná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KLAREX, spol. s r. o.
Nový život -
výrobný areál Klarex
930 38 Tonkovce
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2009
Výroba nadstavieb na úžitkové automobily a výroba prívesov kategórie 01, 02, 03, 04.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KMMT s. r. o.
Bazová 2
903 01 Senec
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Personálny manažment.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KM-SYSTÉM, s. r. o.
K Surdoku 5
080 05 Prešov
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2019
Návrh a výroba foriem a plastových výliskov, výskum a vývoj v oblasti technologických postupov výroby a výrobkov, výroba stoličiek, obchodná činnosť v oblasti závesných systémov, filcových podložiek, slnečných kolektorov a bazénového príslušenstva, nákup, predaj a servis vstrekovacích strojov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOI s. r. o.
Horný Moštenec 223
017 01 Pov. Bystrica
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Špecializované stavebné úpravy, záhradná architektúra, sadovnícke a krajinárske úpravy, rekultivácia a revitalizácia krajiny, vnútroštátna, medzinárodná doprava a zasielateľstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOLMAN s. r. o.
Murgašova 1759/54
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Nakladanie s nebezpečným odpadom, nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom, zber kovového odpadu a elektroodpadu, zber a ekologická likvidácia starých vozidiel, kovoobrábanie, prevádzka laserového centra, autodoprava.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOLODEJ, s. r. o.
Námestie Slobody 22
971 01 Prievidza
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba, predaj, servis strojov na uzatváranie vriec a obchodná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOLODĚJ Pavel
Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2017
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a obchodní činnost.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOLUMBUS Trade, s. r. o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, nákup a predaj civilného a vojenského materiálu, sprostredkovateľská činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KONZÍLIUM, s. r. o.
A. Kmeťa 370
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOPČOKOVÁ Ľubica, MUDr.
P. Mudroňa 16
036 01 Martin
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOPLATEC, s. r. o.
Továrenská 8
900 66 Vysoká pri Morave
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Návrh, konštrukcia a výroba strojárenských produktov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOSORÍN Dominik, MUDr.
Pod Hájom 1288/16
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2008
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOSORÍNOVÁ Vlastimila, MUDr.
018 52 Pruské 293
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2008
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOVÁČ Ján, Ing.
Bratislavská 354
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Inžinierske činnosti, konzultácie a školenia systémov manažérstva, nezávislá kontrola a overovanie produktov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KOVAL SYSTEMS, a. s.
Krížna 950/10
018 61 Beluša
ISO 14001
AQAP 2110
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba, dodávka, montáž, predaj a servis mechanických a technických zábranných prostriedkov a trezorovej a archívnej techniky.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KREKI Trans s. r. o.
Štúrova 63/B
949 01 Nitra
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2017
Vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava, zasielateľstvo, sťahovacie služby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KRIŽANOVÁ Ľubica,
Veľkoobchod OZ
Coburgova 84
917 02 Trnava
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Distribúcia ovocia a zeleniny, veľkoobchod a maloobchod.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KRUGEL EXIM, spol. s r. o.
Rybničná 38/H
831 06 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba, inštalácia, meranie, úprava, servis a oprava káblov a kabelážnych systémov na prenos dát a informácií, ich súčastí a príslušenstva okrem telekomunikačných zariadení, import, export a re-export súvisiaci s predmetom činnosti.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KUČERA Milan,
Obchodno-technický servis
Ciglianska 3
971 01 Prievidza
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Pranie a žehlenie bielizne.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KUKUČA Jozef,
LAUGOTHERM
913 04 Kostolná - Záriečie 187
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba a predaj slnečných kolektorov vrátane príslušenstva a elektrokotlov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Kúpeľno-liečebný ústav
MV SR ARCO
17. novembra č. 6
914 51 Trenč. Teplice
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Poskytovanie komplexnej ústavnej a ambulantnej liečebno-rehabilitačnej starostlivosti a kúpeľnej starostlivosti vrátane ubytovacích, stravovacích a ostatných doplnkových služieb.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Kúpeľno-liečebný ústav
MV SR DRUŽBA
Bardejovské Kúpele
086 31 Bardejovské Kúpele
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Poskytovanie ústavnej a ambulantnej kúpeľnej starostlivosti a všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 34
851 04 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) až i) zákona 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov; prevádzkovanie technickej služby v rozsahu ustanovenom v § 7 ods. 1 podľa zákona č. 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
KMS-PT, s. r. o.
K Surdoku 5/A
080 01 Prešov
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Návrh a výroba foriem a plastových výliskov, výskum a vývoj v oblasti technologických postupov výroby a výrobkov, obchodná činnosť v oblasti závesných systémov, filcových podložiek, slnečných kolektorov a bazénového príslušenstva. Nákup, predaj a servis vstrekovacích strojov.