KALIAREŇ, s. r. o.
Robotnícka 2120
017 01 Pov. Bystrica
Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

KARLÍK Vladimír, Ing.
Nádražná 33/G
909 01 Skalica
Kovoobrábanie, zámočníctvo, zušľachťovanie a povrchová úprava kovov, stavba strojov s mechanickým pohonom, výroba rozvádzačov, obchodné činnosti, poradenská a reklamná činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

KLAREX, spol. s r. o.
Nový život -
výr. areál Klarex
930 38 Tonkovce
Výroba nadstavieb na úžitkové automobily a výroba prívesov kategórie 01, 02, 03, 04.
AQAP 2130

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2009

KMMT s. r. o.
Bazová 2
903 01 Senec
Personálny manažment.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
KM-SYSTÉM, s. r. o.
K Surdoku 5
080 05 Prešov
Návrh a výroba foriem a plastových výliskov, výskum a vývoj v oblasti technologických postupov výroby a výrobkov, výroba stoličiek, obchodná činnosť v oblasti závesných systémov, filcových podložiek, slnečných kolektorov a bazénového príslušenstva, nákup, predaj a servis vstrekovacích strojov.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2019

KMS-PT, s. r. o.
K Surdoku 5/A
080 01 Prešov
Návrh a výroba foriem a plastových výliskov, výskum a vývoj v oblasti technologických postupov výroby a výrobkov, obchodná činnosť v oblasti závesných systémov, filcových podložiek, slnečných kolektorov a bazénového príslušenstva. Nákup, predaj a servis vstrekovacích strojov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

KOI s. r. o.
Horný Moštenec 223
017 01 Pov. Bystrica
Špecializované stavebné úpravy, záhradná architektúra, sadovnícke a krajinárske úpravy, rekultivácia a revitalizácia krajiny, vnútroštátna, medzinárodná doprava a zasielateľstvo.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

KOLMAN s. r. o.
Murgašova 1759/54
018 41 Dubnica n. V.
Nakladanie s nebezpečným odpadom, nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom, zber kovového odpadu a elektroodpadu, zber a ekologická likvidácia starých vozidiel, kovoobrábanie, prevádzka laserového centra, autodoprava.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

KOLODEJ, s. r. o.
Nám. Slobody 22
971 01 Prievidza
Výroba, predaj, servis strojov na uzatváranie vriec a obchodná činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
KOLODEJ Pavel
Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a obchodní činnost.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2017

KOLUMBUS Trade, s. r. o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, nákup a predaj civilného a vojenského materiálu, sprostredkovateľská činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

KONZÍLIUM, s. r. o.
A. Kmeťa 370
018 41 Dubnica n. V.
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
KOPČOKOVÁ Ľubica, MUDr.
P. Mudroňa 16
036 01 Martin
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
KOPLATEC, s. r. o.
Továrenská 8
900 66 Vysoká pri Morave
Návrh, konštrukcia a výroba strojárenských produktov.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
KOSORÍN Dominik, MUDr.
Pod Hájom 1288/16
018 41 Dubnica n. V.
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2008
KOSORÍNOVÁ Vlastimila, MUDr.
018 52 Pruské 293
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2008
KOVÁČ Ján, Ing.
Bratislavská 354
018 41 Dubnica n. V.
Inžinierske činnosti, konzultácie a školenia systémov manažérstva, nezávislá kontrola a overovanie produktov.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
KOVAL SYSTEMS, a. s.
Krížna 950/10
018 61 Beluša
Výroba, dodávka, montáž, predaj a servis mechanických a technických zábranných prostriedkov a trezorovej a archívnej techniky.

- - -

ISO 14001
AQAP 2110
Skončená platnosť certifikácie
KREKI Trans s. r. o.
Štúrova 63/B
949 01 Nitra
Vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava, zasielateľstvo, sťahovacie služby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2017
KRIŽANOVÁ Ľubica, Veľkoobchod OZ
Coburgova 84
917 02 Trnava
Distribúcia ovocia a zeleniny, veľkoobchod a maloobchod.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

KRUGEL EXIM, spol. s r. o.
Rybničná 38/H
831 06 Bratislava
Výroba, inštalácia, meranie, úprava, servis a oprava káblov a kabelážnych systémov na prenos dát a informácií, ich súčastí a príslušenstva okrem telekomunikačných zariadení, import, export a re-export súvisiaci s predmetom činnosti.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

KUČERA Milan, Obchodno-technický servis
Ciglianska 3
971 01 Prievidza
Pranie a žehlenie bielizne.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
KUKUČA Jozef, LAUGOTHERM
913 04 Kostolná - Záriečie 187
Výroba a predaj slnečných kolektorov vrátane príslušenstva a elektrokotlov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO
17. novembra č. 6
914 51 Trenč. Teplice
Poskytovanie komplexnej ústavnej a ambulantnej liečebno-rehabilitačnej starostlivosti a kúpeľnej starostlivosti vrátane ubytovacích, stravovacích a ostatných doplnkových služieb.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA Bardejovské Kúpele
086 31 Bardejovské Kúpele
Poskytovanie ústavnej a ambulantnej kúpeľnej starostlivosti a všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 34
851 04 Bratislava
Prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) až i) zákona 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov; prevádzkovanie technickej služby v rozsahu ustanovenom v § 7 ods. 1 podľa zákona č. 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti