JAMI Metalltechnik, spol. s r. o.
Lieskovec 831
018 41 Dubnica n. V.
Strojárenská výroba a obrábanie kovov.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

JANCOVÁ Božena, MUDr.
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
JÁNOŠÍK Miroslav, E 3M-Expres
Nám. sv. Anny 351/7
911 01 Trenčín
Cestná nákladná doprava, medzinárodná cestná nákladná doprava.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

JAPEKS, s. r. o.
Objekt 11-643/006
935 39 Mochovce
Zabezpečovanie technických služieb, dodávka, montáž a servis energetických zariadení.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

JHservices, s. r. o.
Brnianska 2412
911 05 Trenčín
Projektovanie, inžiniering, nákup, inštalácia a servis systémov riadenia technologických procesov, prístrojovej techniky a slaboprúdových a silnoprúdových elektroinštalácií. Riadenie a realizácia projektov zameraných na dodávku kompletných technologických celkov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

JL ELEKTRONIC, s. r. o.
Hviezdoslavova 116/2
017 01 Pov. Bystrica
Nákup a predaj elektrotechnických výrobkov, poradenstvo v oblasti a predaj komponentov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

JOMA STAV, s. r. o.
J. Magulu 2/938
922 07 Veľké Kostoľany
Stavebné, inžinierske a geodetické práce.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

JP SoNet, s. r. o.
Nám. osloboditeľov 1
071 01 Michalovce
Realizácia stavebných prác spojená s dodávkou železobetónových monolitických konštrukcií pre bytové, polyfunkčné a priemyselné komplexy.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie