CERTIFIKÁCIE
MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Akreditovaná certifikačná
spoločnosť ACB
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI CERTIFIKÁCIÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV PODĽA
MEDZINÁRODNÝCH NORIEM ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001 - ČÍTAJTE VIAC V PROFILE ACB
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI CERTIFIKÁCIÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV PODĽA
MEDZINÁRODNÝCH NORIEM ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001 - ČÍTAJTE VIAC V PROFILE ACB
PROFIL ACB

Certifying Authority ACB - Copyright © 2005-2018 All Rights Reserved - CO ACB / acbtn.sk
Aktualizované
29.11.2018
KONTAKTY

Najčastejšie využívaný manažérsky systém orientovaný na kvalitu poskytovaných produktov, alebo služieb prostredníctvom tzv. procesného prístupu. Systém zároveň vytvára základnú štruktúru pre účinnú integráciu ďalších manažérskych systémov (environmentálny manažérsky systém a systém manažérstva BOZP, spolu tzv. integrovaný manažérsky systém).

Je to časť celkového manažérstva organizácie, ktorá je potrebná k plánovaniu, realizácii, kontrole a ďalšiemu zlepšovaniu environmentálnej politiky. Medzinárodné normy pre oblasť environmentálneho manažérstva poskytujú prvky efektívneho systému a pomáhajú organizáciam dosiahnuť environmentálne a finančné ciele. Normy zahŕňajú široký rozsah environmentálnych disciplín, vrátane základného systému riadenia, auditu, vyhodnotenia plnenia, označovania a stanovenia životného cyklu.

Tento systém riadi riziká BOZP a zlepšuje bezpečnosť a výkonnosť organizácie. Manažérstvo bezpečnej prevádzky v sebe zahŕňa priradenie rovnakej priority k BOZP ako k ostatným aspektom organizácie a musí byť vykonávané tak, aby sa zvyšovala bezpečnosť zamestnancov. Požiadavky BOZP musia byť integrované do etapy návrhu a konštrukcie výrobku či služby a musia poskytnúť informácie ako bezpečne vykonávať činnosť v systéme ČLOVEK - STROJ - PROSTREDIE.

Zlúčenie všetkých troch systémov do jedného pre účel vytvorenia efektívneho manažérskeho systému prostredníctvom účinnej integrácie troch manažérskych systémov, systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva BOZP, tzv. Integrovaný manažérsky systém.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
KVALITY- ISO 9001
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
KVALITY- ISO 9001
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO
MANAŽÉRSTVA - ISO 14001
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO
MANAŽÉRSTVA - ISO 14001
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
BOZP - ISO 45001
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
BOZP - ISO 45001
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY 
SYSTÉM
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY 
SYSTÉM