IBG Slovakia, s. r. o.
Bytčianska 371/121
Považský Chlmec
010 03 Žilina
Projektovanie, montáž, servis, meranie, regulácia, automatizácia a revízna činnosť elektroinštalácií.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
IES s. r. o.
Nová Rožňavská 136
931 04 Bratislava
Veľkoobchod a maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení dodávateľským spôsobom.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

IKOA TECHNOLOGY, s. r. o.
SNP 53
936 01 Šahy
Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

IMPERATOR, s. r. o.
913 03 Drietoma, 435
Výroba a predaj liehovín a obchodná činnosť v oblasti potravinárstva.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2014

IMS GROUP, s. r. o.
Mlynská 6/B
934 01 Levice
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, zámočníctvo, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

IN Services s. r. o.
Prešovská 38
821 02 Bratislava
Poskytovanie služieb krátkodobých a pomocných prác v oblasti administratívy, retailu, výrobných a logistických zákaziek, odpočty číselných údajov zaznamenaných na meradlách.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

INDEX NOSLUŠ, s. r. o.
Prešovská 38/B
821 02 Bratislava
Komplexné poskytovanie personálnych služieb, sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, dočasné prideľovanie zamestnancov (personal leasing), psychodiagnostické posudzovanie zamestnancov, výbery do trvalých pracovných pomerov (recruiting), odpočty číselných údajov zaznamenaných na meradlách, vykonávanie fyzických inventúr tovarov, skladových zásob a majetku.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

INSTAV lešenie, s. r. o.
Dolné Vinice 1817/16
953 01 Zlaté Moravce
Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

IRP-DDD s. r. o.
Zelený kríčok 1/C
917 01 Trnava
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov – dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

IZOLPLAST, s. r. o.
Rastislavova 87/A
040 01 Košice
Stavebná činnosť na izolácie a zateplenia plochých striech vrátane prespádovania, zateplenia obvodových plášťov, realizácia liatych podláh, maloobchod a veľkoobchod s izolačným materiálom.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti