Subjekt
Prevádzka
Norma
HANTEX, s. r. o.
Pstruhárska 5
972 51 Handlová
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2006
Návrh, výroba a predaj textilných a kožených výrobkov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
HARAGOVÁ Alena, MUDr.
038 41 Košťany nad Turcom 162
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
HEMAK, s. r. o.
Chmeľníky  č. 38
040 16 Košice
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Dodávky, montáž, servis a opravy priemyselných váh.
Subjekt
Prevádzka
Norma
HEPA - SERVIS, s. r. o.
Vyšnokubínska 203/171
027 01 Vyšný Kubín
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Čistiace a upratovacie práce.
Subjekt
Prevádzka
Norma
HÔRKA, s. r. o.
Teplická 1/655
914 01 Trenčianska Teplá
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Rozrábka mäsa a výroba mäsových výrobkov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
H-SOFT, s. r. o.
Dedovec 1351/174
017 01 Považská Bystrica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Automatizované spracovanie dát, poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
Subjekt
Prevádzka
Norma
HTS BB, s. r. o.
Matuškova 48
976 31 Vlkanová
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Povrchové úpravy, tepelné spracovanie a chemicko-tepelné spracovanie kovov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
HUMONT, s. r. o.
Severná ul. I. 2424/33
971 01 Prievidza
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Návrh a vývoj elektrických zariadení a rozvodov, ich montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky.
Subjekt
Prevádzka
Norma
HYUNDAI Steel
Slovakia s. r. o.
Mobis ulica 417/1A
013 02 Gbeľany
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba a predaj automobilových častí, železných a oceľových materiálov, výroba neželezných kovov a ich spracovanie vrátane hutného spracovania železa a ocele, maloobchod a veľkoobchod.
Subjekt
Prevádzka
Norma
H&P Construction s. r. o.
Szakkayho 1121/1
040 01 Košice
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Platnosť a predmet certifikácie
Stavebná činnosť.