HANTEX, s. r. o.
Pstruhárska 5
972 51 Handlová
Návrh, výroba a predaj textilných a kožených výrobkov.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2006

HARAGOVÁ Alena, MUDr.
038 41 Košťany nad Turcom 162
Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
HEMAK, s. r. o.
Chmeľníky  č. 38
040 16 Košice
Dodávky, montáž, servis a opravy priemyselných váh.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

HEPA - SERVIS, s. r. o.
Vyšnokubínska 203/171
027 01 Vyšný Kubín
Čistiace a upratovacie práce.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

HÔRKA, s. r. o.
Teplická 1/655
914 01 Trenčianska Teplá
Rozrábka mäsa a výroba mäsových výrobkov.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
H-SOFT, s. r. o.
Dedovec 1351/174
017 01 Považská Bystrica
Automatizované spracovanie dát, poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
HTS BB, s. r. o.
Matuškova 48
976 31 Vlkanová
Povrchové úpravy, tepelné spracovanie a chemicko-tepelné spracovanie kovov.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
HUMONT, s. r. o.
Severná ul. I. 2424/33
971 01 Prievidza
Návrh a vývoj elektrických zariadení a rozvodov, ich montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Skončená platnosť certifikácie

HYUNDAI Steel Slovakia s. r. o.
Mobis ulica 417/1A
013 02 Gbeľany
Výroba a predaj automobilových častí, železných a oceľových materiálov, výroba neželezných kovov a ich spracovanie vrátane hutného spracovania železa a ocele, maloobchod a veľkoobchod.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

H&P Construction s. r. o.
Szakkayho 1121/1
040 01 Košice
Stavebná činnosť.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti