Subjekt
Prevádzka
Norma
GALA, s. r. o.
Biskupická 1804/54
911 01 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Vykonávanie priemyselných, pozemných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb a budov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GALIOVSKÁ Dagmar, MUDr.
Pod Hájom 1288/116
018 41 Dubnica n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2008
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GATAL s. r. o.
906 11 Prietrž 167
ISO 9001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Priemyselná automatizácia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GENEXPRESS, spol. s r. o.
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina B2/213
842 15 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárska genetika.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GLOBAL SUPPLY, a. s.
Potočná 334
909 01 Skalica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovateľská činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GM TECHNOLOGY SK, s. r. o.
Súvoz 1
911 32 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Strojárenská výroba.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GOGOVÁ Eva, MUDr.
Štúrova 3
019 01 Ilava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená certifikácia
v roku 2009
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GOLDMANN Systems, a. s.
Staré Grunty 218
841 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Analýza, návrh a vývoj komplexných informačných systémov, ich dodávka, inštalácia, implementácia; konzultačné a podporné služby v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GOMS, spol. s r. o.
Továrenská 4416
Horné Kočkovce
020 01 Púchov
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Návrh a vývoj, príprava výroby, výroba, dodávky, montáž a opravy dielcov technologických a energetických zariadení.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GREENCITY s. r. o.
Karpatská 2598/52
911 01 Trenčín
ISO 9001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Kúpa a predaj tovaru, vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav, údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových a melioračných zariadení, poskytovanie služieb poľnohosp. technikou, vyžínanie trávy, výrez nežiaducich krovín, údržba vegetačných úprav.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GRUPP 5B, s. r. o.
Popradské nábrežie 476/2
058 01 Poprad
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Strážna služba podľa § 3 písm. a) až i), odborná príprava a poradenstvo podľa § 5 písm. a) až f) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
Subjekt
Prevádzka
Norma
GX SOLUTIONS, a. s.
Galvaniho 12B
821 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Obchodná činnosť, návrh riešení v oblasti IT, vývoj softvéru a hardvéru, realizácia a implementácia projektov v oblasti IT, servisná, poradenská a konzultačná činnosť v tejto oblasti, tvorba aplikácií v oblasti informačných systémov a monitoringu vozidiel.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GX SOLUTIONS BOHEMIA,
s. r. o.
V Oblouku 114
251 01 Čestlice, ČR
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Obchodní činnost. Návrh řešení v oblasti IT. Vývoj softvéru a hardvéru. Realizace a implementace projektů v oblasti IT. Servisní, poradenská a konzultační činnost v této oblasti. Tvorba aplikací v oblasti informačních systémů a monitoringu vozidel.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GYNEA, s. r. o.
Rekreačná 2119/17
949 01 Nitra
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GYNEKOLÓG M. K., s. r. o.
Kudlovská 103
066 01 Humenné
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
GYNEKOLOGICKÁ
AMBULANCIA Trenčín, s. r. o.
Halalovka 63
911 08 Trenčin
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.