GALA, s. r. o.
Biskupická 1804/54
911 01 Trenčín
Vykonávanie priemyselných, pozemných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb a budov.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie

GALIOVSKÁ Dagmar, MUDr.
Pod Hájom 1288/116
018 41 Dubnica n. V.
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2008
GATAL s. r. o.
906 11 Prietrž 167
Priemyselná automatizácia.
ISO 9001

- - -

OHSAS 18001

V platnosti

GENEXPRESS, spol. s r. o.
Prírodoved. fakulta UK
Mlynská dolina B2/213
842 15 Bratislava
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárska genetika.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie

GLOBAL SUPPLY, a. s.
Potočná 334
909 01 Skalica
Veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovateľská činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

GM TECHNOLOGY SK, s. r. o.
Súvoz 1
911 32 Trenčín
Strojárenská výroba.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
GOGOVÁ Eva, MUDr.
Štúrova 3
019 01 Ilava
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2009
GOLDMANN Systems, a. s.
Staré Grunty 218
841 04 Bratislava
Analýza, návrh a vývoj komplexných informačných systémov, ich dodávka, inštalácia, implementácia; konzultačné a podporné služby v oblasti informačných a komunikačných technológií.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

GOMS, spol. s r. o.
Továrenská 4416
Horné Kočkovce
020 01 Púchov
Návrh a vývoj, príprava výroby, výroba, dodávky, montáž a opravy dielcov technologických a energetických zariadení.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

Grand Gastro s.r.o.
29. augusta 9/9
924 01 Galanta
Poskytovanie služieb v oblasti závodného stravovania a prevádzka bufetov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

GREENCITY s. r. o.
Karpatská 2598/52
911 01 Trenčín
Kúpa a predaj tovaru, vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav, údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových a melioračných zariadení, poskytovanie služieb poľnohosp. technikou, vyžínanie trávy, výrez nežiaducich krovín, údržba vegetačných úprav.
ISO 9001

- - -

OHSAS 18001

V platnosti

GRUPP 5B, s. r. o.
Popradské nábrežie 476/2
058 01 Poprad
Strážna služba podľa § 3 písm. a) až i), odborná príprava a poradenstvo podľa § 5 písm. a) až f) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie

GX SOLUTIONS, a. s.
Galvaniho 12B
821 04 Bratislava
Obchodná činnosť, návrh riešení v oblasti IT, vývoj softvéru a hardvéru, realizácia a implementácia projektov v oblasti IT, servisná, poradenská a konzultačná činnosť v tejto oblasti, tvorba aplikácií v oblasti informačných systémov a monitoringu vozidiel.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o.
V Oblouku 114
251 01 Čestlice, ČR
Obchodní činnost. Návrh řešení v oblasti IT. Vývoj softvéru a hardvéru. Realizace a implementace projektů v oblasti IT. Servisní, poradenská a konzultační činnost v této oblasti. Tvorba aplikací v oblasti informačních systémů a monitoringu vozidel.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

GYNEA, s. r. o.
Rekreačná 2119/17
949 01 Nitra
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
GYNEKOLÓG M. K., s. r. o.
Kudlovská 103
066 01 Humenné
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA Trenčín, s. r. o.
Halalovka 63
911 08 Trenčin
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie