Subjekt
Prevádzka
Norma
FARMET trade, s. r. o.
Robotnícka 4334
017 01 Považská Bystrica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Obchodovanie s polotovarmi a odpadom z neželezných kovov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
FB Group s. r. o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Subjekt
Prevádzka
Norma
FEMAX, s. r. o.
Lieskovská cesta 929
018 41 Dubnica n.V.
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2015
Výroba vysokozdvižných manipulačných plošín, častí stavebných strojov, výroba trezorov, výroba konštrukčných prvkov a skupín, opracovanie kovov a povrchové úpravy práškovou technológiou.
Subjekt
Prevádzka
Norma
FREMI – Slovakia, s. r. o.
Trenčianska 2622/29D
915 01  Nové Mesto n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba strojov a zariadení, kovoobrábanie, zváračské práce, výroba a opravy výrobkov a dielov z plastov, montáž strojov a zariadení bez elektročastí.
Subjekt
Prevádzka
Norma
FUNNY SPORT SLOVENSKO,
s. r. o.
Dlhá 89 B
949 01 Nitra
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Výstavba športovísk, dodávka športových povrchov a umelých trávnikov.