FARMET trade, s. r. o.
Robotnícka 4334
017 01 Považská Bystrica
Obchodovanie s polotovarmi a odpadom z neželezných kovov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

FB Group s. r. o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

FEMAX, s. r. o.
Lieskovská cesta 929
018 41 Dubnica n.V.
Výroba vysokozdvižných manipulačných plošín, častí stavebných strojov, výroba trezorov, výroba konštrukčných prvkov a skupín, opracovanie kovov a povrchové úpravy práškovou technológiou.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2015
FREMI – Slovakia, s. r. o.
Trenčianska 2622/29D
915 01  Nové Mesto n. V.
Výroba strojov a zariadení, kovoobrábanie, zváračské práce, výroba a opravy výrobkov a dielov z plastov, montáž strojov a zariadení bez elektročastí.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s. r. o.
Dlhá 89 B
949 01 Nitra
Výstavba športovísk, dodávka športových povrchov a umelých trávnikov.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti