Subjekt
Prevádzka
Norma
E.D.T. spol. s r.o.
Galvániho 8
821 04 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Platnosť a predmet certifikácie
Montáž a servis klimatizácií, záložných zdrojov a komunikačných a bezpečnostných technológií.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EKO STRADA s. r. o.
Horný Moštenec 223
017 01 Považská Bystrica
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Špecializované stavebné úpravy, záhradná architektúra, sadovnícke a krajinárske úpravy, rekultivácia a revitalizácia krajiny. Vnútroštátna, medzinárodná doprava a zasielateľstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EKOLOGICKÉ STAVBY
spol. s r. o.
Železničná 80/13
017 01 Považská Bystrica
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Realizácia stavieb.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EKOMOS s. r. o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Realizácia hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných prác na bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavbách, inžinierske a architektonické služby, servis a revízie VTZ, obchodná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ELE Advanced Technologies
s. r. o.
K výstavisku 692
911 01 Trenčín
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Presné obrábanie dielcov pre turbá a central housing (hlavne pre automobilový priemysel).
Subjekt
Prevádzka
Norma
ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA,
s. r. o.
Gogoľova 18
851 01 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Subjekt
Prevádzka
Norma
ELEKTRO-MLM, s. r. o.
Stavbárov 12
971 01 Prievidza
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, revízie, projektovanie elektrických zariadení. Veľkoobchod a maloobchod.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ELIÁŠOVÁ Daniela, MUDr.
Partizánska 25
038 52 Sučany
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ELPAM, spol. s r. o.
Nové Záhrady I. č.11
821 05 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Stavebná činnosť, vrátane dodávky a montáže hydroizolačných fólii, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ENERGOINVEST, a. s.
P.O. Box 12
objekt 11-641/027
935 39 Mochovce
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Dodávka a montáž energetických zariadení.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ENERGYR, spol. s r. o.
Trenčianska cesta 17
915 01 Nové Mesto n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky, elektroinštalácie, vykonávanie poddodávok, poskytovanie softvéru, záručný a pozáručný servis.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ENVITEAM, spol. s r. o.
Továrenská 8
900 66 Vysoká pri Morave
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Inžinierska a konštrukčná činnosť, vývoj a dodávka spaľovacích a energetických zariadení.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ENVItech, s. r. o.
Janka Kráľa 16
911 01 Trenčín
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba, inštalácia, predaj a servis systémov pre monitorovanie životného prostredia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EURO - PERSONAL s. r. o.
Ružinovská 42
821 03 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2014
Činnosť agentúry dočasného zamestnávania.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EURO ENERGY
Bohemia, s. r. o.
Horní 266/73
700 30 Ostrava - Dubina
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Obchodní činnost. Nákup materiálu z oceli za účelem prodeje. Nákup výroby ocelových konstrukcí, tlakových a netlakových zařízení pro strojírenský, hutnický a petrochemický průmysl.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EURO ENERGY
Slovakia Holding, a. s.
Schubertova 48
937 01 Želiezovce
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba oceľových konštrukcií, tlakových a netlakových zariadení pre strojársky, hutnícky a petrochemický priemysel.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EURO ENERGY
Slovakia, s. r. o.
Schubertova 28/A
937 01 Želiezovce
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba oceľových konštrukcií, tlakových a netlakových zariadení pre strojársky, hutnícky a petrochemický priemysel.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EuroFire SK, s. r. o.
020 52 Záriečie 267
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba, predaj a servis hasiacich prístrojov a zariadení požiarnej ochrany.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EUROCH, s. r. o.
Nad Laborcom 24
071 01 Michalovce
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EUROPERSONAL & FABRIKA
s. r. o.
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Činnosť agentúry dočasného zamestnávania.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EUROPERSONAL&FABRIKA
a. s.
Holandská 878/2
639 00 Brno
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2019
Činnost agentury zprostředkující dočasné práce.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Eurotron component, a. s.
Závodná 953
027 43 Nižná
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EURO-VALVE, s. r. o.
Kráľovská č. 796/43
927 01 Šaľa
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Obchod, montáž, servis a opravy priemyselných armatúr a príslušenstva.
Subjekt
Prevádzka
Norma
EX METAL, s. r. o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 1
916 01 Stará Turá
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Kovoobrábanie.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Andrea Eliášová ELKO
044 45 Ďurďošík 46
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Platnosť a predmet certifikácie
Stavebná činnosť, veľkoobchod a maloobchod.