E.D.T. spol. s r.o.
Galvániho 8
821 04 Bratislava
Montáž a servis klimatizácií, záložných zdrojov a komunikačných a bezpečnostných technológií.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

EKO STRADA s. r. o.
Horný Moštenec 223
017 01 Považská Bystrica
Špecializované stavebné úpravy, záhradná architektúra, sadovnícke a krajinárske úpravy, rekultivácia a revitalizácia krajiny. Vnútroštátna, medzinárodná doprava a zasielateľstvo.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

EKOLOGICKÉ STAVBY spol. s r. o.
Železničná 80/13
017 01 Považská Bystrica
Realizácia stavieb.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

EKOMOS s. r. o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
Realizácia hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných prác na bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavbách, inžinierske a architektonické služby, servis a revízie VTZ, obchodná činnosť.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

ELE Advanced Technologies s. r. o.
K výstavisku 692
911 01 Trenčín
Presné obrábanie dielcov pre turbá a central housing (hlavne pre automobilový priemysel).

- - -

ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o.
Gogoľova 18
851 01 Bratislava
Montáž, oprava, údržba a meranie elektrických zariadení, bleskozvodov a pomôcok pre elektrotechniku; odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov; projektovanie a výroba elektrických zariadení do 35 kV; vykonávanie protipožiarnych náterov a nástrekov na elektrických káblových rozvodoch; poradenstvo v odbore elektro; analýza kvality elektrických sietí, termovízia elektrických zariadení a trafostaníc; elektroinštalatérstvo; správa trafostaníc; obchodná činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

ELEKTRO-MLM, s. r. o.
Stavbárov 12
971 01 Prievidza
Elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, revízie, projektovanie elektrických zariadení. Veľkoobchod a maloobchod.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

Eliášová Andrea - ELKO
044 45 Ďurďošík 46
Stavebná činnosť, veľkoobchod a maloobchod.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

ELIÁŠOVÁ Daniela, MUDr.
Partizánska 25
038 52 Sučany
Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
ELPAM, spol. s r. o.
Nové Záhrady I. č.11
821 05 Bratislava
Stavebná činnosť, vrátane dodávky a montáže hydroizolačných fólii, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

ENERGOINVEST, a. s.
P.O. Box 12
objekt 11-641/027
935 39 Mochovce
Dodávka a montáž energetických zariadení.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Skončená platnosť certifikácie
ENERGYR, spol. s r. o.
Trenčianska cesta 17
915 01 Nové Mesto n. V.
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky, elektroinštalácie, vykonávanie poddodávok, poskytovanie softvéru, záručný a pozáručný servis.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

ENVITEAM, spol. s r. o.
Továrenská 8
900 66 Vysoká pri Morave
Inžinierska a konštrukčná činnosť, vývoj a dodávka spaľovacích a energetických zariadení.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
ENVItech, s. r. o.
Janka Kráľa 16
911 01 Trenčín
Výroba, inštalácia, predaj a servis systémov pre monitorovanie životného prostredia.

- - -

ISO 14001

- - -

V platnosti

EURO - PERSONAL s. r. o.
Ružinovská 42
821 03 Bratislava
Činnosť agentúry dočasného zamestnávania.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2014
EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o.
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava
Činnosť agentúry dočasného zamestnávania.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

EUROPERSONAL & FABRIKA a. s.
Holandská 878/2
639 00 Brno
Činnost agentury zprostředkující dočasné práce.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2019
EURO ENERGY Bohemia, s. r. o.
Horní 266/73
700 30 Ostrava - Dubina
Obchodní činnost. Nákup materiálu z oceli za účelem prodeje. Nákup výroby ocelových konstrukcí, tlakových a netlakových zařízení pro strojírenský, hutnický a petrochemický průmysl.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Skončená platnosť certifikácie
EURO ENERGY Slovakia Holding, a. s.
Schubertova 48
937 01 Želiezovce
Výroba oceľových konštrukcií, tlakových a netlakových zariadení pre strojársky, hutnícky a petrochemický priemysel.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

EURO ENERGY Slovakia, s. r. o.
Schubertova 28/A
937 01 Želiezovce
Výroba oceľových konštrukcií, tlakových a netlakových zariadení pre strojársky, hutnícky a petrochemický priemysel.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Skončená platnosť certifikácie
EuroFire SK, s. r. o.
020 52 Záriečie 267
Výroba, predaj a servis hasiacich prístrojov a zariadení požiarnej ochrany.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
EUROCH, s. r. o.
Nad Laborcom 24
071 01 Michalovce
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
Eurotron component, a. s.
Závodná 953
027 43 Nižná
Výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

EURO-VALVE, s. r. o.
Kráľovská č. 796/43
927 01 Šaľa
Obchod, montáž, servis a opravy priemyselných armatúr a príslušenstva.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

EURO-VALVE Košice, s. r. o.
J. Gejdoša č. 791/25
059 38 Štrba
Obchod, montáž, servis a opravy priemyselných armatúr a príslušenstva.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

EX METAL, s. r. o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 1
916 01 Stará Turá
Kovoobrábanie.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti