Subjekt
Prevádzka
Norma
D/L/M, spol. s r. o.
Kamenárska 7
821 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2016
Komplexné riešenia – predaj, inštalácia, implementácia, poradenstvo a servis v oblasti informačných a komunikačných systémov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DANITA, spol. s r. o.
Gen. Svobodu 325/1
907 01 Myjava
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Kovoobrábanie.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DAPELUX, spol. s r. o.
Legionárska 160
areál LOT
911 01 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Upratovacie práce, úprava zelene, maloobchod a veľkoobchod.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DAVID interier design,
spol. s r. o.
Bratislavská cesta 2791/114
921 01 Piešťany
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Architektonické a inžinierske činnosti, návrhy a zariaďovanie interiérov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DCpro s. r. o.
Rybničná 38/H
831 06 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Poradenstvo, projekčná činnosť, projektový manažment a manažment kvality budovania, rekonštrukcie, optimalizácie, migrácie a prevádzkovania dátových centier a informačných systémov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
De Bondt, s. r. o.
Rybárska 7389
911 01 Trenčín
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Projektová a Inžinierska činnosť v stavebníctve.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DIA – NE, spol. s r. o.
Koceľova 29
949 01 Nitra
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach: dialyzačné stredisko a ambulancia nefrológie.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DIMUN_BOBIKOVA
ARCHITEKTI,
s. r. o.
Pri Suchom mlyne 11
811 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2010
Návrh a vývoj v oblasti architektúry, činnosti autorizovaného architekta, inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve, rozpočtové práce a kalkulácia stavieb, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DMD TRADE, a. s.
Kožušnícka 4
911 50 Trenčín
ISO 9001
AQAP 2110
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2009
Marketing a predaj vojenskej a civilnej techniky.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DMT Technika, s. r. o.
913 11 Opatovce 153
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2008
Upratovacie a čistiace služby, požiarna ochrana a činnosť technika požiarnej ochrany, odborné prehliadky a skúšky elektrických, tlakových a zdvíhacích zariadení.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DNA TEST, s. r. o.
Líšcie údolie 57
842 31 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2015
Analýza DNA a vykonávanie testov založených na analýze DNA.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Doctorseyes SK, s. r. o.
Bajzova 2
821 08 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Predaj, inštalácia a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia a inej zdravotníckej techniky.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DOMOV Slovakia, a. s.
Nádražná 39
900 28 Ivánka pri Dunaji
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Stavebníctvo, inžinierska činnosť a výroba stavebných dielcov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ĎURICA Ján, JUDr. Ing.
Bratislavská 1838
010 01 Žilina
AQAP 2130
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2007
Poskytovanie služieb autožeriavmi. Nákup a predaj motorových vozidiel.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DUVOKS SERVIS, s. r. o.
Bratislavská 1838
010 01 Žilina
AQAP 2130
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2007
Servis žeriavovej automobilovej techniky. Servis úžitkových nákladných automobilov a opravy.
Subjekt
Prevádzka
Norma
DUKOTRANS, s. r. o.
Javorinská 1196/10
907 01 Myjava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Nákladná cestná doprava.