D/L/M, spol. s r. o.
Kamenárska 7
821 04 Bratislava
Komplexné riešenia – predaj, inštalácia, implementácia, poradenstvo a servis v oblasti informačných a komunikačných systémov.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2016

DANITA, spol. s r. o.
Gen. Svobodu 325/1
907 01 Myjava
Kovoobrábanie.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

DAPELUX, spol. s r. o.
Legionárska 160
areál LOT
911 01 Trenčín
Upratovacie práce, úprava zelene, maloobchod a veľkoobchod.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
DAVID interier design, spol. s r. o.
Bratislavská cesta 2791/114
921 01 Piešťany
Architektonické a inžinierske činnosti, návrhy a zariaďovanie interiérov.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

V platnosti

DCpro s. r. o.
Rybničná 38/H
831 06 Bratislava
Poradenstvo, projekčná činnosť, projektový manažment a manažment kvality budovania, rekonštrukcie, optimalizácie, migrácie a prevádzkovania dátových centier a informačných systémov.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

De Bondt, s. r. o.
Rybárska 7389
911 01 Trenčín
Projektová a Inžinierska činnosť v stavebníctve.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti

DIA – NE, spol. s r. o.
Koceľova 29
949 01 Nitra
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach: dialyzačné stredisko a ambulancia nefrológie.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
DIMUN_BOBIKOVA ARCHITEKTI, s. r. o.
Pri Suchom mlyne 11
811 04 Bratislava
Návrh a vývoj v oblasti architektúry, činnosti autorizovaného architekta, inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve, rozpočtové práce a kalkulácia stavieb, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2010

DMD TRADE, a. s.
Kožušnícka 4
911 50 Trenčín
Marketing a predaj vojenskej a civilnej techniky.
ISO 9001
AQAP 2110

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2009

DMT Technika, s. r. o.
913 11 Opatovce 153
Upratovacie a čistiace služby, požiarna ochrana a činnosť technika požiarnej ochrany, odborné prehliadky a skúšky elektrických, tlakových a zdvíhacích zariadení.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2008

DNA TEST, s. r. o.
Líšcie údolie 57
842 31 Bratislava
Analýza DNA a vykonávanie testov založených na analýze DNA.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2015

Doctorseyes SK, s. r. o.
Bajzova 2
821 08 Bratislava
Predaj, inštalácia a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia a inej zdravotníckej techniky.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
DOMOV Slovakia, a. s.
Nádražná 39
900 28 Ivánka pri Dunaji
Stavebníctvo, inžinierska činnosť a výroba stavebných dielcov.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

ĎURICA Ján, JUDr. Ing.
Bratislavská 1838
010 01 Žilina
Poskytovanie služieb autožeriavmi. Nákup a predaj motorových vozidiel.
AQAP 2130

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2007

DUVOKS SERVIS, s. r. o.
Bratislavská 1838
010 01 Žilina
Servis žeriavovej automobilovej techniky. Servis úžitkových nákladných automobilov a opravy.
AQAP 2130

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2007

DUKOTRANS, s. r. o.
Javorinská 1196/10
907 01 Myjava
Nákladná cestná doprava.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti