Subjekt
Prevádzka
Norma
C-Consulting LabTechnologies
s. r. o.
Novodvorská 14
831 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2015
Nákup a predaj laboratórnych reagencií a prístrojového vybavenia pre oblasti biotechnológie a poskytovanie záručného a pozáručného servisu k dodaným prístrojom.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ČECH Viliam, Ing.
K Surdoku 9
080 01 Prešov
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Realizácia a rekonštrukcia bytových, nebytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb. Rekonštrukcie historických stavieb, inžinierska činnosť v stavebníctve. Obchodná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
CID METAL, s. r. o.
Pri bitúnku 1586
908 41 Šaštín Stráže
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2014
Kovoobrábanie, nástrojárstvo a zámočníctvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
COMPAGNUCCI
Slovakia, s. r. o.
Partizánska č. 73
957 01 Bánovce nad Bebravou
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2013
Výroba strojov a prístrojov, vrátane výroby súčiastok a doplnkov pre elektrospotrebiče.
Subjekt
Prevádzka
Norma
CONSULTING & CONTROL
OF WELDING, s. r. o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Technológia zvárania, zváračské a montážne práce, nedeštruktívne a deštruktívne skúšky materiálov a obchodná činnosť.
Subjekt
Prevádzka
Norma
COR, s. r. o.
B. Bartóka č. 11
936 01 Šahy
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odboroch: hematológia a transfuziológia, pneumológia a ftizeológia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, a rádiológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Core Process Systems & Services,
s. r. o.
Kpt. J. Nálepku 95/1639
934 01 Levice
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Subjekt
Prevádzka
Norma
ČUBOŇ Dušan, MUDr.
Štefánikova 1
909 01 Skalica
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ČECH, s. r. o.
K Surdoku 9
080 01 Prešov
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Platnosť a predmet certifikácie
Realizácia a rekonštrukcia bytových, nebytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, rekonštrukcie historických stavieb, inžinierska činnosť v stavebníctve, výkon činnosti stavebného dozoru. Pozemné stavby a obchodná činnosť.