C-Consulting LabTechnologies s. r. o.
Novodvorská 14
831 04 Bratislava
Nákup a predaj laboratórnych reagencií a prístrojového vybavenia pre oblasti biotechnológie a poskytovanie záručného a pozáručného servisu k dodaným prístrojom.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2015

ČECH, s. r. o.
K Surdoku 9
080 01 Prešov
Realizácia a rekonštrukcia bytových, nebytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, rekonštrukcie historických stavieb, inžinierska činnosť v stavebníctve, výkon činnosti stavebného dozoru. Pozemné stavby a obchodná činnosť.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

ČECH Viliam, Ing.
K Surdoku 9
080 01 Prešov
Realizácia a rekonštrukcia bytových, nebytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb. Rekonštrukcie historických stavieb, inžinierska činnosť v stavebníctve. Obchodná činnosť.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

CID METAL, s. r. o.
Pri bitúnku 1586
908 41 Šaštín Stráže
Kovoobrábanie, nástrojárstvo a zámočníctvo.
ISO 9001
ISO 14001

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2014

COMPAGNUCCI Slovakia, s. r. o.
Partizánska č. 73
957 01 Bánovce nad Bebravou
Výroba strojov a prístrojov, vrátane výroby súčiastok a doplnkov pre elektrospotrebiče.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2013

CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s. r. o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
Technológia zvárania, zváračské a montážne práce, nedeštruktívne a deštruktívne skúšky materiálov a obchodná činnosť.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
COR, s. r. o.
B. Bartóka č. 11
936 01 Šahy
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odboroch: hematológia a transfuziológia, pneumológia a ftizeológia, vnútorné lekárstvo, kardiológia
a rádiológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
Core Process Systems & Services, s. r. o.
Kpt. J. Nálepku 95/1639
934 01 Levice
Vývoj, zhotovenie a zavádzanie systémov automatického projektovania, automatizovaných systémov riadenia výroby, ASTRP a automatizovaných pracovných miest. Zavádzanie programovo-technických prostriedkov, ich spúšťanie, prevádzka a servis. Zhotovenie nevyhradených technických zariadení a vykonanie montážnych a spúšťacích prác a ich obsluha.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

ČUBOŇ Dušan, MUDr.
Štefánikova 1
909 01 Skalica
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie