Subjekt
Prevádzka
Norma
BABALOVÁ a PEKELSKÁ,
s. r. o.
J. Bodeneka 2
038 61 Vrútky
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BATTERY SERVICE
Slovakia, s. r. o.
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava 5
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Montáž, demontáž, servis, revízie staničných batérií, montáž, údržba, oprava telekomunikačných a elektrických zariadení, nakladanie s nebezpečným odpadom, obchod – akumulátory, záložné zdroje.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BAUTECH PROJEKT,
s. r. o.
Štúrova 34/879
927 01 Šaľa
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BB STAVING, s. r. o.
Majerská cesta 14549/100A
974 01 Banská Bystrica
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2016
Stavebná činnosť, ochrana betónových, oceľových konštrukcií, sanácie, reprofilácie, hydroizolácie, čistiace práce.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BB ŠPECIÁL, s. r. o.
Majerská cesta 14549/100A
974 01 Banská Bystrica
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2016
Stavebná činnosť, ochrana betónových, oceľových konštrukcií, sanácie, reprofilácie, hydroizolácie, čistiace práce.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BELLEVUE, a. s.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Subjekt
Prevádzka
Norma
BENET- EURO, spol. s r. o.
Vrbovská cesta 6
921 01 Piešťany
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2007
Výroba a predaj textilných a kožených výrobkov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BEST, spol. s r. o.
Teplárenská 2
971 01 Prievidza
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2015
Vykonávanie priemyselných, pozemných, vodohospodárskych, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, špecializované stavebné úpravy, záhradná architektúra, sadovnícke a krajinárske úpravy, rekultivácia a revitalizácia krajiny.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BIO-FIT, s. r. o.
Poliklinika BIO-FIT, Halalovka 63
911 08 Trenčin
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Pracovná zdravotná služba, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, letecké lekárstvo, iridológia.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BOLEBRUCHOVÁ Jana, MUDr.
Štúrova 1
018 41 Dubnica n.V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2008
Primárna zdravotná starostlivosť, všeobecné lekárstvo – praktický lekár pre dospelých.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BONUL, s. r. o.
Novozámocká 224
949 05 Nitra
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Subjekt
Prevádzka
Norma
BONUL CZ, s. r. o.
Brněnská 1027
665 01 Rosice CZ
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Přeprava finanční hotovosti a cenin, zpracování finanční hotovosti a cenin.
Subjekt
Prevádzka
Norma
BVT systems s. r. o.
Mäsiarska ul. č. 8
040 01 Košice
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Údržba a montáž elektrozariadení.