BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s. r. o.
J. Bodeneka 2
038 61 Vrútky
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
BATTERY SERVICE Slovakia, s. r. o.
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava 5
Montáž, demontáž, servis, revízie staničných batérií, montáž, údržba, oprava telekomunikačných a elektrických zariadení, nakladanie s nebezpečným odpadom, obchod – akumulátory, záložné zdroje.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

BAUTECH PROJEKT, s. r. o.
Štúrova 34/879
927 01 Šaľa
Vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
BB STAVING, s. r. o.
Majerská cesta 14549/100A
974 01 Banská Bystrica
Stavebná činnosť, ochrana betónových, oceľových konštrukcií, sanácie, reprofilácie, hydroizolácie, čistiace práce.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2016
BB ŠPECIÁL, s. r. o.
Majerská cesta 14549/100A
974 01 Banská Bystrica
Stavebná činnosť, ochrana betónových, oceľových konštrukcií, sanácie, reprofilácie, hydroizolácie, čistiace práce.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2016
BELLEVUE, a. s.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava
Príprava stavieb, zemné práce, zakladanie, murárske práce, hydroizolácie, stolárske a tesárske práce, zámočnícke a klampiarske remeslá, podlahy, sádrokartóny, tepelná izolácia budov, montáž okien a dverí, elektrorozvody, železobetónové konštrukcie, zdravotechnika, vzduchotechnika, rozvody plynu, vonkajšie fasády, kanalizácie a konečné povrchové úpravy.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Skončená platnosť certifikácie
BENET- EURO, spol. s r. o.
Vrbovská cesta 6
921 01 Piešťany
Výroba a predaj textilných a kožených výrobkov.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2007
BEST, spol. s r. o.
Teplárenská 2
971 01 Prievidza
Vykonávanie priemyselných, pozemných, vodohospodárskych, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, špecializované stavebné úpravy, záhradná architektúra, sadovnícke a krajinárske úpravy, rekultivácia a revitalizácia krajiny.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Zrušená certifikácia v roku 2015
BIO-FIT, s. r. o.
Poliklinika BIO-FIT, Halalovka 63
911 08 Trenčin
Pracovná zdravotná služba, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, letecké lekárstvo, iridológia.
ISO 9001

- - -

- - -

Skončená platnosť certifikácie
BOLEBRUCHOVÁ Jana, MUDr.
Štúrova 1
018 41 Dubnica n.V.
Primárna zdravotná starostlivosť, všeobecné lekárstvo – praktický lekár pre dospelých.
ISO 9001

- - -

- - -

Zrušená certifikácia v roku 2008
BONUL, s. r. o.
Novozámocká 224
949 05 Nitra
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

BONUL CZ, s. r. o.
Brněnská 1027
665 01 Rosice CZ
Přeprava finanční hotovosti a cenin, zpracování finanční hotovosti a cenin.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

V platnosti

BVT systems s. r. o.
Mäsiarska ul. č. 8
040 01 Košice
Údržba a montáž elektrozariadení.
ISO 9001

- - -

- - -

V platnosti