Akreditácia Certifikačného orgánu ACB je vykonaná Slovenskou národnou
akreditačnou službou - SNAS a je udelená podľa akreditačnej schémy Slovenskej
republiky a v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO/IEC 17021: 2015.

SNAS je signatárom Mnohostrannej dohody EA (Európska spolupráca
pre akreditáciu) o vzájomnom uznávaní a Mnohostrannej dohody IAF
(Medzinárodné fórum pre akreditáciu) o vzájomnom uznávaní.
Certifikát udelený našou spoločnosťou má medzinárodnú platnosť.
Certifikačný orgán ACB je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou:
pod registračným číslom 182/Q-028 ako subjekt,
certifikujúci systémy manažér- stva kvality v zmysle
požiadaviek normy ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015
v rozsahu podľa EA-kódov uvedených
v prílohe osvedčenia Q-028,
pod registračným číslom 182/R-031 ako subjekt, certifikujúci systémy environ- mentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001: 2004 a ISO 14001: 2015 v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia
R-031,
pod registračným číslom 182/R-032 ako subjekt, certifikujúci systémy manažér- stva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle požiadaviek normy OHSAS 18001: 2007, v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe
osvedčenia R-032.
Prílohy osvedčení - rozsah
akreditácie podľa EA-kódov
Osvedčenia
o akreditácii 
 
 
Copyright © 2005-2017 All Rights Reserved - Certifying Authority ACB - acbtn.sk  *  Designed by rddca@centrum.sk