Subjekt
Prevádzka
Norma
A.T. Servis, a. s.
916 24 Horná Streda 531
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba a servis hasiacich prístrojov a zariadení požiarnej ochrany.
Subjekt
Prevádzka
Norma
A2B, s. r. o.
Horská 1
Považský Chlmec
010 03 Žilina
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Návrh, výroba, obchod, inštalácie elektrických zariadení pre napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ADK logistic, s. r. o.
M.R. Štefánika 1223/40
078 01 Sečovce
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2019
Zasielateľstvo.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Aeroservis, s. r. o.
Letiště Brno-Tuřany 904/1
627 00 Brno
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2018
Aircraft maintenance according to Annex II (Part-145) to Commission Regulation (EU) 1321/2014 and design of changes to the aircraft according to Annex I (Part 21), Subpart J to Commission Regulation (EU) 748/2012.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Air Trend, s. r. o.
Obchodná 13
921 01 Piešťany
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Výroba, inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení, elektrických strojov, prístrojov a výroba kovových výrobkov. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých a drobných stavieb a zmien týchto stavieb.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Aircraft Industries Defense, a. s.
Na Záhonech 1177
686 04 Kunovice
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Údržba, generální opravy, opravy, modernizace a prodej cvičných / bojových letadel L-39. Zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného dle zákona č. 38/1994 sb.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ALBAT, spol. s r. o.
Barčianska 64
040 17 Košice - Barca
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Montáž, demontáž, servis, revízie staničných batérií, obchodná činnosť – akumulátory, záložné zdroje.
Subjekt
Prevádzka
Norma
AM Holding
Slovakia, s. r. o.
Dopravná 11, areál SAD
955 01 Topoľčany
ISO 9001
ISO 14001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2016
Medzinárodná a vnútroštátna nákladná automobilová doprava, zasielateľstvo, preprava odpadu, čistenie a údržba kanalizácií.
Subjekt
Prevádzka
Norma
Antes GM, spol. s r. o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Platnosť a predmet certifikácie
Projektovanie, dodávky, montáž a servis protipožiarnych, detekčných, zabezpečovacích, komunikačných a slaboprúdových systémov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ARAVER Logistic, s. r. o.
SNP 155
914 51 Trenč. Teplice
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2016
Vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava.
Subjekt
Prevádzka
Norma
AREPO, s. r. o.
Štverníky 834/2
906 13 Brezová pod Bradlom
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Skončená
platnosť
certifikácie
Výroba drôtených výrobkov.
Subjekt
Prevádzka
Norma
ASPHERE, a. s.
Hečkova 11
915 01 Nové Mesto n. V.
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Návrh a vývoj informačných systémov na zákazku, poskytovanie služieb prevádzky informačných systémov, ich implementácie a podpory.
Subjekt
Prevádzka
Norma
AVION ALLIANCE s. r. o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Kúpa a predaj leteckých náhradných dielov a leteckej techniky, poradenstvo a konzultácie v oblasti letectva.
Subjekt
Prevádzka
Norma
AVION spol. s r. o.
Košická 4
010 01 Žilina
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Zrušená
certifikácia
v roku 2015
Údržba leteckých motorov, leteckej techniky a stacionárnych turbín, predaj a servis vozidiel.