Subjekt
Prevádzka
Norma
3MON, s. r. o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava
ISO 9001
Platnosť a predmet certifikácie
Maloobchod a veľkoobchod technológií a vybavenia pre hasičov, záchranárov, vojsko a medzinárodné organizácie.