CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Akreditovaná certifikačná spoločnosť ACB
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI CERTIFIKÁCIÍ MANAŽÉRSKYCH
SYSTÉMOV PODĽA MEDZINÁRODNÝCH NORIEM ISO 9001, ISO 14001 A OHSAS 18001
ČÍTAJTE VIAC V PROFILE ACB
PROFIL ACB
 
 
 
 
 
 
 
 
          ISO 9001

Najčastejšie využívaný manažérsky systém orientovaný na kvalitu poskytovaných produktov, alebo služieb prostredníctvom tzv. procesného prístupu. Systém zároveň vytvára základnú štruktúru pre účinnú integráciu ďalších manažérskych systémov (environmentálny manažérsky systém a systém manažérstva BOZP, spolu tzv. integrovaný manažérsky systém).
          ISO 14001

Je to časť celkového manažérstva organizácie, ktorá je potrebná k plánovaniu, realizácii, kontrole a ďalšiemu zlepšovaniu environmentálnej politiky organizácie. Medzinárodné normy pre oblasť environmentálneho manažérstva poskytujú prvky efektívneho systému environmentálneho manažérstva a pomáhať organizáciám dosiahnuť environmentálne a finančné ciele. Normy zahŕňajú široký rozsah environmentálnych disciplín, vrátane základného systému riadenia, auditu, vyhodnotenia plnenia, označovania a stanovenia životného cyklu.


          OHSAS 18001

Tento systém riadi riziká BOZP a zlepšuje bezpečnosť a výkonnosť organizácie. Zodpovednosť za systém má vrcholový manažment. Manažérstvo bezpečnej prevádzky v sebe zahŕňa priradenie rovnakej priority k BOZP ako k ostatným aspektom organizácie a musí byť vykonávané tak, aby sa zvyšovala bezpečnosť zamestnancov. Požiadavky BOZP musia byť integrované do etapy návrhu a konštrukcie výrobku či služby
a musia poskytnúť informácie ako bezpečne vykonávať činnosť v systéme
ČLOVEK-STROJ-PROSTREDIE.
         INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY          
         SYSTÉM

Zlúčenie všetkých troch systémov do jedného pre účel vytvorenia efektívneho manažérskeho systému prostredníctvom účinnej integrácie troch manažérskych systémov, systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva BOZP, tzv. Integrovaný manažérsky systém.
Copyright © 2005-2018 All Rights Reserved - Certifying Authority ACB - acbtn.sk  *  Designed by rddca@centrum.sk  *  Aktualizované 16.1.2018